Przetacznik rozesłany Veronica prostrata

Przetacznik rozesłany (Veronica prostrata L.) – gatunek rośliny z rodziny babkowatych (Plantaginaceae), w systemach XX-wiecznych zaliczany zwykle do trędownikowatych (Scrophulariaceae) lub przetacznikowatych (Veronicaceae).

Biologia i występowanie

Występuje dziko na dwóch kontynentach: Azja: Turcja, Rosja Kaukaz Północny, zachodnia Syberia Europa: Albania, Austria, Belgia Białoruś, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry, Włochy. W Polsce jest gatunkiem rzadkim; rośnie w rozproszeniu w zachodniej, północnej i wschodniej części kraju, brak go w części środkowej.

Bywa uprawiany jako roślina ozdobna, zwłaszcza jako roślina okrywowa. Tworzy darń o wysokości do 30 cm. W Polsce jest wystarczająco mrozoodporny (strefy mrozoodporności 5-9). Łatwy w uprawie, nie ma specjalnych wymagań co do podłoża. Rozmnaża się przez wysiew nasion jesienią lub wiosną, przez sadzonki wytwarzane latem lub przez podział rozrośniętych kęp jesienią lub wczesną wiosną.

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymierających, krytycznie zagrożonych (kategoria zagrożenia: E). W wydaniu z 2016 roku otrzymała kategorię NT (bliski zagrożenia).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-09 02:54:18]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72986726. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • ogólne
    • roślina ozdobna
    • roślina użytkowa
    • roślina okrywowa