Zamętnica błotna Zannichellia palustris

Zamętnica błotna (Zannichellia palustris L.) – gatunek roślin z rodziny rdestnicowatych (Potamogetonaceae Dumort.). Gatunek kosmopolityczny. W Polsce występuje w rozproszeniu na terenie całego kraju.

Łodyga nitkowata, do 50 cm długości. Liście nitkowate, do 10 cm długości i 1 mm szerokości, zebrane po trzy w okółki oddalone od siebie o około 4 cm. Języczek liściowy duży, obejmujący łodygę. Kwiaty jednopłciowe, pojedyncze. Kwiat słupkowy z kubkowatym okwiatem. Słupków 4-5. Zalążnia dwa razy dłuższa od szyjki. Znamię tarczowate, wklęsłe. Owoce do 2,5 mm długości, skrzywiony, ze skrzydełkiem na grzbiecie.

Biologia i występowanie

Bylina. Rośnie w słonych wodach. Kwitnie od wiosny do jesieni. Liczba chromosomów 2n = 12, 24, 28, 32, 36. W jeziorach środkowej i zachodniej Europy występuje w wodach o różnym stanie ekologicznym, ale jest jednym z gatunków najczęściej spotykanych w wodach o słabszym stanie.

Kategorie zagrożenia gatunku: Kategoria zagrożenia w Polsce według Czerwonej listy roślin i grzybów Polski (2006): V (narażony); 2016: NT (bliski zagrożenia).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-09 03:05:44]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72987342. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • ogólne
    • bylina
    • czerwona lista roślin i grzybów Polski
    • gatunek kosmopolityczny