Brzoza niska Betula humilis

Brzoza niska (Betula humilis Schrank) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny brzozowatych. Występuje w Europie i Azji. W Polsce roślina rzadka, występująca na rozproszonych stanowiskach na niżu. Najliczniej występuje na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim i Podlasiu, rzadziej na Białostocczyźnie i w Wielkopolsce.

Pokrój niski i silnie rozgałęziony krzew osiągający wysokość do 2 m. Pędy młode pędy gęsto pokryte białymi brodawkami o końcach czasami nieco owłosionych. Pędy skrócone drobne. Kora wszystkich pędów ciemnoszara. Liście eliptyczne lub jajowate o szerokości większej od długości, na szczycie tępe lub nieco zaostrzone, krótkoogonkowe (2–5 mm). Blaszka liściowa o długości 4–6 cm i szerokości 0,5–2,5 cm, nierównomiernie ząbkowana z 4–6 parami nerwów bocznych. Z obu stron jasnozielone. Pączki okryte łuskami, klapa środkowej łuski jest dłuższa od pozostałych i owłosiona. Kwiaty kwiaty zebrane w wiotkie i zwisające kotki, oddzielnie kotki męskie i kotki żeńskie. Jest rośliną jednopienną – na jednej roślinie występują zarówno kotki męski, jak i żeńskie. Kotki męskie o długości do 20 mm występują już w jesieni, są wówczas drobne i sterczące. Mniejsze kotki żeńskie mają długość 8–15 mm. Owoc orzeszek ze skrzydełkami o długości połowy jego szerokości lub krótszymi.

Biologia i występowanie

Siedlisko: torfowiska i podmokłe łąki. Przeważnie tworzy skupiska. Jest światłolubna, wyższe drzewa i krzewy z łatwością ją zagłuszają. Na Syberii występuje w tundrze. Jest reliktem polodowcowym, który przywędrował do nas pod koniec epoki lodowcowej. Nanofanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl/O/All. Sambuco-Salicion. Kwitnie od kwietnia do maja, jest wiatropylna. Roślina wiatrosiewna. Liczba chromosomów 2n = 28.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-07 00:30:58]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62549147. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek: Rośliny chronione. Warszawa: Multico Oficyna Wyd., 2006. ISBN 978-83-7073-444-2.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • Betula humilis, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-03-01].
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-03-03]  (ang.).
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • kwiecień
   • maj
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga owłosiona
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście eliptyczne
   • okrągławe
  • brzeg liścia
   • nieregularnie piłkowany
 • ogólne
  • drzewo
  • krzew
  • roślina chroniona
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • roślina reliktowa
  • południowa granica zasięgu
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • roślina rzadka
  • relikt polodowcowy
  • tworzy mieszańce
 • siedlisko
  • Torfowisk
  • łąki
  • torfowiska niskie
  • podmokłe łąki
  • zarośla wierzbowe
  • gatunek charakterystyczny dla
   • Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe
   • (zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • nanofanerofit
 • cechy nasion
  • rozsiewanie nasion
   • endochoria
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • orzeszki
 • cechy drzew i krzewów
  • wysokość
   • 50 cm - 200 cm
  • cechy korony
   • gałęzie wzniesione
   • młode gałązki czerwonobrunatne
  • cechy kory
   • z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi