Brzoza niska Betula humilis

Brzoza niska (Betula humilis Schrank) – gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny brzozowatych. Występuje w środkowej i wschodniej Europie (od Niemiec i Szwajcarii na wschód) oraz w północnej Azji (od Kazachstanu, Mongolii i Korei na północ). W Polsce roślina rzadka, występująca na rozproszonych stanowiskach na niżu. Najliczniej występuje na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim i Podlasiu, rzadziej na Białostocczyźnie i w Wielkopolsce.

Pokrój gęsto rozgałęziony krzew o pędach wznoszących się ku górze, osiągających wysokość do 2 m, rzadko do 3 m. Pędy młode pędy pokryte białymi brodawkami żywicy i omszone. Kora czerwonobrunatna. Liście eliptyczne lub jajowate o szerokości większej od długości, na szczycie tępe lub nieco zaostrzone, krótkoogonkowe (2–5 mm). Blaszka liściowa o długości 4–6 cm i szerokości 0,5–2,5 cm, nierównomiernie ząbkowana z 4–6 parami nerwów bocznych. Z obu stron jasnozielone. Pączki okryte łuskami, klapa środkowej łuski jest dłuższa od pozostałych i owłosiona. Kwiaty kwiaty zebrane w wiotkie i zwisające kotki, oddzielnie kotki męskie i kotki żeńskie. Jest rośliną jednopienną – na jednej roślinie występują zarówno kotki męski, jak i żeńskie. Kotki męskie o długości do 20 mm występują już w jesieni, są wówczas drobne i sterczące. Mniejsze kotki żeńskie mają długość 8–15 mm. Owoc orzeszek ze skrzydełkami o długości połowy jego szerokości lub krótszymi.

Biologia i występowanie

Siedlisko: torfowiska i podmokłe łąki. Przeważnie tworzy skupiska. Jest światłolubna, wyższe drzewa i krzewy z łatwością ją zagłuszają. Na Syberii występuje w tundrze. Jest reliktem polodowcowym, który przywędrował do nas pod koniec epoki lodowcowej. Nanofanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Cl/O/All. Sambuco-Salicion. Kwitnie od kwietnia do maja, jest wiatropylna. Roślina wiatrosiewna. Liczba chromosomów 2n = 28.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-07-30 00:04:30]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=70925584. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • kwiecień
   • maj
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga owłosiona
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście eliptyczne
   • okrągławe
  • brzeg liścia
   • nieregularnie piłkowany
 • ogólne
  • drzewo
  • krzew
  • roślina chroniona
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • roślina reliktowa
  • południowa granica zasięgu
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • roślina rzadka
  • relikt polodowcowy
  • tworzy mieszańce
 • siedlisko
  • Torfowisk
  • łąki
  • torfowiska niskie
  • podmokłe łąki
  • zarośla wierzbowe
  • gatunek charakterystyczny dla
   • Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 olsy i zarośla łozowe
   • (zespół) Ass. Betulo-Salicetum repentis Oberd. 1964 łozowisko subborealne
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • nanofanerofit
 • cechy nasion
  • rozsiewanie nasion
   • endochoria
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • orzeszki
 • cechy drzew i krzewów
  • wysokość
   • 50 cm - 200 cm
  • cechy korony
   • gałęzie wzniesione
   • młode gałązki czerwonobrunatne
  • cechy kory
   • z licznymi żółtymi gruczołkami żywicznymi