Zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria

Zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria L.) – gatunek należący do rodziny zanokcicowatych. Nazwa zwyczajowa: zanokcica ruta skalna. Występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce rośnie na obszarze całego kraju, z wyjątkiem części północno-wschodniej.

Pokrój roślina trwała o wysokości od 5 do 15 cm. Liście zimotrwałe, w zarysie trójkątnie jajowate lub podługowate, 2-krotnie pierzaste lub u nasady 5-krotnie pierzaste, bez połysku, na długich zielonych ogonkach. Odcinki 1 i 2 rzędu na ogonkach, odcinki 2 rzędu u nasady klinowate, na szczycie ząbkowane, odwrotnie jajowate lub rombowate.

Biologia i występowanie


Biotop
Występuje w szczelinach skał i murów. Gatunek charakterystyczny zbiorowisk szczelinowych na podłożu wapiennym z rzędu Potentilletalia caulescentis i zespołu Asplenietum trichomano-rutae-murariae.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n = 144.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:42:35]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53608162. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Jakub Mowszowicz: Pospolite rośliny naczyniowe Polski. Wyd. czwarte. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 72. ISBN 83-01-00129-1.
 • F. Činčura, V. Feráková, J. Májovský, L. Šomšak, J. Záborský: Pospolite rośliny środkowej Europy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1990, s. 68. ISBN 83-09-01473-2.
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland : a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
 • Bolesław Broda, Jakub Mowszowicz: Przewodnik do oznaczania roślin leczniczych, trujących i użytkowych. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973.
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • do kostki (0 < x < 15 cm)
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście lancetowate
   • liście najszersze w połowie długości
   • liście najszersze przy końcu
   • liście najszersze przy nasadzie
   • liście trójkątne
   • liście odwrotnie jajowate
   • liście klinowate