Zanokcica murowa Asplenium ruta-muraria

Zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria L.) – gatunek należący do rodziny zanokcicowatych. Nazwa zwyczajowa: zanokcica ruta skalna. Występuje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce rośnie na obszarze całego kraju, z wyjątkiem części północno-wschodniej.

Pokrój roślina trwała o wysokości od 5 do 15 cm. Liście zimotrwałe, w zarysie trójkątnie jajowate lub podługowate, 2-krotnie pierzaste lub u nasady 5-krotnie pierzaste, bez połysku, na długich zielonych ogonkach. Odcinki 1 i 2 rzędu na ogonkach, odcinki 2 rzędu u nasady klinowate, na szczycie ząbkowane, odwrotnie jajowate lub rombowate.

Biologia i występowanie

Biotop Występuje w szczelinach skał i murów. Gatunek charakterystyczny zbiorowisk szczelinowych na podłożu wapiennym z rzędu Potentilletalia caulescentis i zespołu Asplenietum trichomano-rutae-murariae. Genetyka Liczba chromosomów 2n = 144.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-09-10 00:02:06]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=71214078. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • do kostki (0 < x < 15 cm)
 • ogólne
  • bylina
  • roślina zimozielona
  • roślina mrozoodporna
  • bylina kłączowa
  • roślina wapieniolubna
  • paproć
  • bylina skalna
  • status gatunku we florze Polski
   • takson rodzimy lub trwale zadomowiony
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • hemikryptofit
  • autotrof
 • siedlisko
  • wapienie
  • skały wapienne
  • stare mury z zaprawą wapienną
  • gatunek charakterystyczny dla
   • (rząd) O. Potentilletalia caulescentis - wapienne ściany skalne ... (8210)
   • (zespół) Ass. Asplenietum trichomano-rutae-murariae (Kuhn 1937) R.Tx. 1937
 • cechy roślin zarodnikowych
  • dojrzewanie zarodników
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
   • październik
   • czerwiec
   • maj