Firletka poszarpana Silene flos-cuculi

Firletka poszarpana (Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet) – gatunek byliny należący do rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae Juss.). Występuje w Europie i Azji (Zakaukazie, wschodnia i zachodnia Syberia. W Polsce jest rośliną pospolitą.

Liście liście odziomkowe mają kształt od lancetowatego do łyżeczkowatego. Mierzą 20–150 mm długości oraz 4–30 mm szerokości. Liście łodygowe są siedzące, mają lancetowaty kształt i dorastają do 30–80 mm długości oraz 4–15 mm szerokości. Kwiaty są zebrane po 3–30 w luźne wierzchotki, rozwijają się na szczytach pędów. Kielich ma dzwonkowaty kształt i osiąga do 6–10 mm długości. Płatki mają odwrotnie jajowaty kształt i różową lub białą barwę, są dwudzielne, mierzą 20–30 mm długości. Pokrój bylina dorastająca do 30–90 cm wysokości. Owoce torebki o jajowatym kształcie.

Biologia i występowanie


Bylina, hemikryptofit. Typowa roślina łąkowa, porasta łąki wilgotne lub mokre wiosną, obsychające latem, często spotykana jest na torfowiskach niskich i moczarach. Często tworzy duże łany. Jest rośliną wskaźnikową zasięgu wylewów nad dużymi rzekami . Preferuje gleby o dużej zawartości próchnicy i składników mineralnych. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla rzędu (O.) Molinietalia. Kwitnie od maja do czerwca, ma przedprątne kwiaty zapylane przez błonkówki i motyle o trąbce na tyle długiej, że mogą dotrzeć do nektaru znajdującego się na dnie rurki kwiatowej. Ciekawostką jest, że oprócz kwiatów obupłciowych zdarzają się kwiaty męskie lub kwiaty żeńskie. Często można zobaczyć na firletce pienistą ciecz bardzo przypominającą ślinę. Jest to wydzielina larwy owada z grupy pieników, który wysysa soki. Liczba chromosomów 2n = 24.


Roślina ozdobna – uprawiana w kilku odmianach, m.
in: 'Hort's Variety', 'Nana', 'Peggy'.
Zawiera saponiny i pinit. Używana była w medycynie ludowej. Z łodyg i liści sporządzano preparat Floskulin stosowany w lecznictwie.
Z gospodarczego punktu widzenia na łąkach jest szkodliwa, gdyż obniża wartość użytkową siana, a w większych ilościach jest dla bydła trująca.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 23:06:17]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=54929362. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
  • František Činčura, Viera Feráková, Jozef Májovský, Ladislav Šomšák, Ján Záborský: Pospolite rośliny środkowej Europy. Jindřich Krejča, Magdaléna Záborská (ilustracje). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1990. ISBN 83-09-01473-2.
  • Lychnis flos-cuculi (fr.). Plantes & botanique. [dostęp 10 maja 2016].
  • Zbigniew Nawara: Rośliny łąkowe. Warszawa: Oficyna Wyd. MULTICO, 2006. ISBN 978-83-7073-397-1.
  • Olga Seidl, Józef Rostafiński: Przewodnik do oznaczania roślin. Warszawa: PWRiL, 1973.
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2009-06-01].
  • Silene flos-cuculi (L.) Greuter & Burdet (ang.). The Plant List. [dostęp 10 maja 2016].
  • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
  • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-02-05].
ogólne roślina trująca
ogólne roślina lecznicza
ogólne roślina ozdobna
ogólne roślina użytkowa
ogólne bylina
ogólne gatunek rodzimy
ogólne roślina tworząca łany
ogólne roślina wskaźnikowa
ogólne na roślinie pienista wydzielinę larw owada skoczka pienika
ogólne roślina wskaźnikowa
ogólne roślina łąkowa
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit
barwa kwiatów płatki białe
barwa kwiatów płatki różowe
barwa kwiatów bladoróżowe
typ kielicha dzwonkowaty
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan
korona kwiatu i typ kwiatostanu wierzchotka
korona kwiatu i typ kwiatostanu płatki korony dwudzielne
pręciki przedprątne kwiaty
kolor pylku owadopylność
typ kwiatu pręcikowy
typ kwiatu słupkowy
typ kwiatu obupłciowy
typ kwiatu kwiaty przedprątne
kształt blaszki liście lancetowate
kształt blaszki łyżeczkowate
ulistnienie bezogonkowe
ulistnienie u dołu łodygi lub odziomkowe
rodzaj owoców torebki
rodzaj owoców jajowate
wygląd łodygi łodyga owłosiona
wygląd łodygi podłużnie bruzdowana
szacowana wysokość łodygi od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
pora kwitnienia maj
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
siedlisko Brzegi wód
siedlisko Tereny podmokłe i zabagnione
siedlisko Mokre łąki, pastwiska i miedze
siedlisko tereny podmokłe
gatunek charakterystyczny dla Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 zbiorowiska trwale lub okresowo wilgotnych, żyznych łąk kośnych