Kryptomeria japońska Cryptomeria japonica

Kryptomeria japońska, szydlica japońska (Cryptomeria japonica) – gatunek zimozielonych drzew iglastych z rodziny cyprysowatych (Cupressaceae). Jedyny żyjący przedstawiciel rodzaju Cryptomeria. W naturze rośnie w wilgotnych lasach górskich. Jest gatunkiem bardzo zmiennym – wyróżnia się dwie odmiany geograficzne (jedna występuje w Japonii, druga w Chinach) oraz liczne formy i kultywary, z których 'Elegans' jest częściej spotykany w uprawie niż forma typowa. Roślina uprawiana jest jako ozdobna i dla drewna.

Pokrój zimozielone drzewo osiągające zazwyczaj 50 m wysokości, choć znane są okazy sięgające 65 m. Pień jest smukły, osiąga zwykle do 3 m średnicy. Kształt korony młodych drzew jest piramidalny i luźny, u starszych drzew korona się zagęszcza i przybiera kształt kopulasty. Konary są zwykle rozpostarte poziomo i wyrastają w okółkach. Rozgałęzienia dalszych rzędów zwykle zwisają, przy czym pędy jednoroczne są zielone. Kora na pniu ma kolor czerwonobrązowy lub ciemnoszary i jest włóknista. Liście szydlaste igły długości 6-18 mm. Igły wyrastające wiosną są krótsze od letnich. Ułożone są skrętolegle w 5 rzędach. Są zwykle mniej lub bardziej zagięte do przodu. Mają barwę zieloną lub niebieskawozieloną. Na wierzchołku są długo zaostrzone, przekrój mają romboidalny, a u nasady długo zbiegają po pędzie.

Biologia i występowanie

Gatunek występuje naturalnie w Japonii i w Chinach, poza tym jest rozpowszechniony w uprawie. W Japonii występuje odmiana var. japonica rosnąca w czystych lub mieszanych lasach od wyspy Kiusiu na południu po północne krańce wyspy Honsiu. Odmiana ta została introdukowana do lasów na wyspie Tajwan oraz w Chinach. W Chinach naturalnie występuje odmiana var. sinensis. Jej zasięg obejmuje prowincje Fujian, Jiangxi, Syczuan, Junnan i Zhejiang, ale jest też sadzona w lasach także w innych prowincjach.

Drzewa tego gatunku cenione są jako rośliny ozdobne i surowiec do produkcji bezżywicznego drewna. Obie odmiany są sadzone w lasach w Azji wschodniej. Stare okazy rosną w Japonii nierzadko przy pałacach i świątyniach. Gatunek sadzony jest także jako roślina ozdobna poza swoim zasięgiem. W Europie środkowej ze względu na większą mrozoodporność uprawiana jest głównie odmiana japońska var. japonica.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-11 00:08:30]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62936938. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Cryptomeria japonica, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
 • M.J.M.M.J.M. Christenhusz M.J.M.M.J.M. i inni, A new classification and linear sequence of extant gymnosperms, „Phytotaxa”, 19, 2011, s. 55–70 [dostęp 2021-03-24] .
 • Christopher J. Earle: Cryptomeria (ang.). W: The Gymnosperm Database [on-line]. [dostęp 2011-12-20].
 • Cryptomeria japonica (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2011-12-20].
 • Roger Philips, Martyn Rix: The Botanical Garden. Vol. 1. Trees and shrubs. London: Macmillan, 2002, s. 34. ISBN 0-333-73003-8.
 • Włodzimierz Seneta: Drzewa i krzewy iglaste. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 185-188. ISBN 83-01-05225-2.
 • Wen-Na Ding, Lutz Kunzmann, Tao Su, Jian Huang i Zhe-Kun Zhou. A new fossil species of Cryptomeria (Cupressaceae) from the Rupelian of the Lühe Basin, Yunnan, East Asia: Implications for palaeobiogeography and palaeoecology. „Review of Palaeobotany and Palynology”. 248, s. 41–51, 2018. DOI: 10.1016/j.revpalbo.2017.09.003 (ang.). 
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • wyższa od człowieka (> 200 cm)
 • ogólne
  • drzewo
  • roślina ozdobna
  • roślina użytkowa
  • roślina pyłkodajna
  • roślina zimozielona
  • roślina mrozoodporna
  • gatunek silnie zmienny
  • drzewo iglaste
  • pochodzenie: Chiny
  • kultywar
  • pochodzenie: Japonia
  • formy i kultywary
  • dwie odmiany geograficzne
 • cechy drzew i krzewów
  • cechy korony
   • piramidalna
   • kopulasta
   • luźna
  • cechy igiel
   • zaostrzone
   • niebieskozielone
   • zgięte
   • zielone
   • szydlaste
   • skrętoległe w 5 rzędach
   • przekrój romboidalny
  • cechy kory
   • ciemnoszara
   • włóknista
   • czerwonobrązowa
  • cechy gałęzi
   • ustawione w płaszczyźnie poziomej
   • młode galązki zielone i gładkie
   • gałązki zwisające
   • w okółkach
  • wysokość
   • 50-65 m
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • megafanerofit