Topola kanadyjska Populus canadensis

Topola kanadyjska (Populus × canadensis) – mieszaniec z rodziny wierzbowatych (Salicaceae). Jest hybrydą powstałą w wyniku skrzyżowania euroazjatyckiej topoli czarnej (P. nigra) z topolą amerykańską (P. deltoides). Znanych jest wiele odmian pochodzących ze zmieszania różnych odmian gatunków rodzicielskich, przy czym odkrywane, opisywane i rozpowszechniane w uprawie zaczęły one być w Europie od XVIII wieku.

Liście w zarysie trójkątne, mają około 7-8 cm długości, u nasady są ścięte lub lekko sercowate, ze smukłym wierzchołkiem z przodu, wyraźnie oddzielonym od pozostałej powierzchni blaszki, na brzegach faliste, dzięki płaskim ząbkom nierównej wielkości. Ogonki liściowe zwykle bardzo wyraźnie spłaszczone mają 3-5 cm długości. Kwiaty kotki męskie błyszczące, czerwonawe, odpadają po przekwitnieniu. Kotki żeńskie dość grube i masywne są błyszczące, zielonożółte i odpadają znacznie później. Pokrój rosłe drzewo, o wysokości ponad 30 m, z szeroką, wysoką i bardzo luźną koroną. Owoce torebka owocowa, zawierająca pęczki włosów nasiennych, służących do rozsiewania przez wiatr. Wytwarzane w wielkich ilościach.


Topole popularnie sadzone w wielu obszarach (także w Polsce).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 22:17:25]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52304611. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Włodzimierz Seneta: Dendrologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe PWN, 1991. ISBN 83-01-07011-0.
  • Bruno T. Kremer: Drzewa. Warszawa: Świat Książki, 1996, s. 28. ISBN 83-7129-141-8.
  • Taxon: Populus ×canadensis Moench (ang.). USDA, ARS, National Genetic Resources Program. Germplasm Resources Information Network - (GRIN). [dostęp 2010-06-07].
  • Margot Spohn, Roland Spohn: Jakie to drzewo?. Warszawa: Świat Książki, 2008, s. 84. ISBN 978-83-247-1009-6.
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-06-07].
ogólne drzewo
ogólne roślina użytkowa
barwa kwiatów płatki czerwone
barwa kwiatów płatki żółte
kształt blaszki liście sercowate
kształt blaszki liście najszersze przy nasadzie
kształt blaszki liście trójkątne
rodzaj owoców torebki
pora kwitnienia marzec
pora kwitnienia kwiecień