Pajęcznica liliowata Anthericum liliago

Pajęcznica liliowata (Anthericum liliago L.) – gatunek rośliny z rodziny szparagowatych (Asparagaceae s.l.) i podrodziny agawowych (Agavoideae). Występuje w Europie południowej i Środkowej, w Polsce rośnie na zboczach doliny dolnej Odry, Warty oraz na terenach przyległych.

Pokrój kłączowa bylina, łodyga bezlistna, nierozgałęziona, wysokości od 30 do 80 cm. Liście trawiaste liście odziomkowe zebrane są w różyczkę. Kwiaty łodyga zakończona groniastym kwiatostanem, złożonym z 6-10 kwiatów. Kwiaty dość duże, o średnicy 3,5–4 cm. Owoc owocem jest torebka, długości 9–15 mm.

Biologia i występowanie

Zwarty zasięg tego gatunku obejmuje tereny w Europie od środkowej części Półwyspu Iberyjskiego za zachodzie, przez Francję i Niemcy na północy po Słowację i Półwysep Bałkański na wschodzie. Na południu sięga do wybrzeży Morza Śródziemnego. Rozproszone stanowiska ma w północnych Niemczech, w Danii i w południowej Szwecji, w Polsce, Rumunii, w północnej Turcji, południowej Grecji i na Korsyce. W Polsce wszystkie stanowiska tego gatunku znajdują się w zachodniej części kraju, gdzie skupiają się w dolinach dolnej Odry i Warty. Jeszcze w XIX wieku spotykany był także na nielicznych stanowiskach w Wielkopolsce i na Nizinie Śląskiej. Bylina. Rośnie w miejscach nasłonecznionych, w murawach kserotermicznych, ew. w świetlistych zaroślach. Jest gatunkiem charakterystycznym dla muraw z klasy Festuco-Brometea. Czas kwitnienia: maj-czerwiec. Niekiedy kwitnie powtórnie jesienią.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:23:07]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62818607. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Anthericum liliago (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2011-12-26].
 • Anthericum liliago. W: Den virtuella floran – mapa zasięgu geograficznego (Hultén, E. & Fries, M. 1986. Atlas of North European vascular plants: north of the Tropic of Cancer I-III. – Koeltz Scientific Books, Königstein) [on-line]. [dostęp 2011-12-26].
 • Adam Zając, Maria (red.) Zając: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. ISBN 83-915161-1-3.
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Wanda Wójtowicz: Pajęcznica liliowata. Kraków: W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki Polska Czerwona Księga Roślin, PAN, 2001, s. 414-416. ISBN 83-85444-85-8.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-06-12]  (ang.).
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
 • cechy kwiatów
  • kwiatostan
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • trawa
  • VU–gatunek narażony
 • siedlisko
  • miejsca nasłonecznione
  • zarośla
  • murawy