Ramienica zagięta Chara connivens

Ramienica zagięta (Chara connivens) – gatunek ramienicy.

Biologia i występowanie


Gatunek słodkowodny (wody twarde), ale też słonawowodny (3–9 PSU). Zwykle w wodach płytkich, do 2 m głębokości, na podłożu piaszczystym lub gytii wapiennej. Nieliczne zbadane populacje mają różne proporcje osobników męskich i żeńskich, przy czym żeńskie osobniki preferują głębsze stanowiska (ok. 1 m głębokości), a męskie nie wykazują preferencji. Może tworzyć łąki ramienicowe jako zespół Charetum conniventis Velayos et al. 1989. Poza tym wchodzi w skład zbiorowisk elodeidów i szuwarów.
WystępowanieWystępuje w dużej części Europy, łącznie z Bałtykiem, oraz północnej Afryki i w Iranie. W polskiej części Bałtyku notowana rzadko – do lat 70. XX w. w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. Następnie uznano ją za gatunek wymarły lub prawdopodobnie wymarły w Polsce. Stanowisko w Zalewie Wiślanym ponownie odkryto w 2011 r., a rok później odkryto nienotowane wcześniej stanowisko w Zalewie Szczecińskim. Jednocześnie jest uważana za gatunek obcy we florze Polski.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-01-09 16:35:02]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52283832. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Wendy Guiry: Chara connivens P.Salzmann ex A.Braun (ang.). AlgaeBase. [dostęp 2014-10-18].
 • Paulina Brzeska, Adam Woźniczka, Mariusz Pełechaty, Irmgard Blindow. New records of Chara connivens P. Salzmann ex A. Braun 1835 – an extremely rare and protected species in Polish brackish waters. „Acta Societatis Botanicorum Poloniae”. 84 (1), s. 143-146, 2015. Polskie Towarzystwo Botaniczne. DOI: 10.5586/asbp.2015.010. ISSN 0001-6977 (ang.). 
 • Jadwiga Siemińska, Małgorzata Bąk, Jan Dziedzic, Maciej Gąbka, Patrycja Gregorowicz, Teresa Mrozińska, Mariusz Pełechaty, Paweł M. Owsianny, Marcin Pliński, Andrzej Witkowski: Red list of the algae in Poland / Czerwona lista glonów w Polsce. W: Red List of Plants and Fungi in Poland / Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, 2006, s. 35-52. ISBN 83-89648-38-5.
 • MaciejM. Gąbka MaciejM., Chara connivens Saltzm. Ex. A. Braun 1835 [w:] Gatunki Obce w Polsce [online], Instytut Ochrony Przyrody PAN  (pol.).???
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • roślina jednoroczna
  • gatunek obcy
 • siedlisko
  • łąki
  • Szuwary