Krynicznik giętki Nitella flexilis

Krynicznik giętki (Nitella flexilis) – gatunek ramienicy z rodzaju krynicznik.

Pokrój dość duży makroglon (długości zazwyczaj 10–40 cm). Czasem jednak mniejszy lub większy, osiągając największe rozmiary wśród europejskich przedstawicieli rodzaju. Cienka (0,5–1,2 mm średnicy), silnie rozgałęziona nibyłodyga. Nibyliście cienkie. Międzywęźla, zwłaszcza dolne, przeważnie dłuższe od nibyliści (1 do 4 razy. Plecha ciemnozielona, czasem brunatna, a gdy inkrustowana węglanem wapnia – szarozielona z charakterystycznym prążkowaniem na nibyłodygach i nibyliściach. Zazwyczaj bardzo wiotka i elastyczna. Roślina jednopienna.

Biologia i występowanie

Gatunek słodkowodny; wody od miękkich po twarde, także słonawe. Rzadki w rzekach wolno płynących i w eutroficznych jeziorach – tam występuje w rozproszeniu wśród roślinności szuwarowej. Zwykle rośnie w jeziorach mezotroficznych, na różnej głębokości, preferując wody miękkie. Spotykany też w mniejszych zbiornikach czy rowach, w jeziorach przymorskich i górskich, także humusowych. W preferowanych warunkach tworzy łąki ramienicowe z zespołu Nitelletum flexilis. Gatunek występuje w różnym zakresie temperatur, ale preferuje wody chłodne, choć w zbyt chłodnych może nie rozmnażać się płciowo. W jeziorach środkowej i zachodniej Europy występuje w wodach o różnym stanie ekologicznym, ale jest jednym z gatunków najczęściej spotykanych w wodach o dobrym stanie, zwłaszcza w jeziorach o średniej głębokości. WystępowanieGatunek kosmopolityczny – notowany na Grenlandii, w USA, Kolumbii, Brazylii, różnych krajach Europy, Pakistanie, Chinach, Japonii, Queenslandzie i na Hawajach. W Polsce również szeroko rozpowszechniona.

Krynicznik giętki jest wykorzystywany jako roślina akwariowa. W literaturze akwarystycznej bywa określany jako świecznica giętka.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 23:51:02]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72987242. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • ogólne
  • roślina chroniona
  • roślina użytkowa
  • Natura 2000
  • roślina szuwarowa
 • siedlisko
  • łąki
  • Szuwary