Poziewnik piaskowy Galeopsis segetum

Poziewnik piaskowy, poziewnik wielkokwiatowy (Galeopsis segetum Necker) – gatunek rośliny jednorocznej z rodziny jasnotowatych. Zasięg obejmuje zachodnią Europę od Hiszpanii, po południową Anglię i Danię na północy, oraz Niemcy, Szwajcarię i północne Włochy na wschodzie. Na ziemiach polskich dawniej zawleczona we Wrocławiu i rzadko uprawiany. We florze krajowej zazwyczaj klasyfikowany jako efemerofit, obecnie (2012) jednak jest prawdopodobnie gatunkiem lokalnie zadomowionym w Borach Dolnośląskich (kenofit).

Liście naprzeciwległe, jajowatopodłużne, do 2,5 cm szerokości i do 4 cm długości, głęboko piłkowane. Górne liście gruczołowato omszone i owłosione. Kwiaty 5-krotne, zrosłopłatkowe, osadzone po kilka w niby-okółkach w kątach liści. Korona w kolorze bladożółtym długości do 3 cm. Kielich gruczołowato omszony i owłosiony. Kwitnienie przypada na miesiące lipiec-sierpień. Łodyga rozgałęziona, osiąga 10-40 cm wysokości, dołem często czerwono nabiegła. Owoc rozłupnia poczwórna, długości do 2 mm, barwy brunatnej.


Ziele zbierane i używane w medycynie ludowej w przypadku chorób dróg oddechowych.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 21:04:35]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51818550. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Marian Nowiński: Dzieje upraw i roślin leczniczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1983. 83-09-00678-0.
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-03-31].
  • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
  • B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz: Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, 2012. ISBN 978-83-62940-34-9.
ogólne roślina lecznicza
ogólne roślina użytkowa
barwa kwiatów płatki żółte
liczba płatków płatków pięć
kształt blaszki liście jajowate
ulistnienie naprzeciwległe
ulistnienie liście owłosione
ulistnienie piłkowane
kolor owoców brązowe
rodzaj owoców rozłupki
wygląd łodygi łodyga gałęzista