Poziewnik piaskowy Galeopsis segetum

Poziewnik piaskowy, poziewnik wielkokwiatowy (Galeopsis segetum Necker) – gatunek rośliny jednorocznej z rodziny jasnotowatych. Zasięg obejmuje zachodnią Europę od Hiszpanii, po południową Anglię i Danię na północy, oraz Niemcy, Szwajcarię i północne Włochy na wschodzie. Na ziemiach polskich dawniej zawleczona we Wrocławiu i rzadko uprawiany. We florze krajowej zazwyczaj klasyfikowany jako efemerofit, obecnie (2012) jednak jest prawdopodobnie gatunkiem lokalnie zadomowionym w Borach Dolnośląskich (kenofit).

Łodyga rozgałęziona, osiąga 10-40 cm wysokości, dołem często czerwono nabiegła. Liście naprzeciwległe, jajowatopodłużne, do 2,5 cm szerokości i do 4 cm długości, głęboko piłkowane. Górne liście gruczołowato omszone i owłosione. Kwiaty 5-krotne, zrosłopłatkowe, osadzone po kilka w niby-okółkach w kątach liści. Korona w kolorze bladożółtym długości do 3 cm. Kielich gruczołowato omszony i owłosiony. Kwitnienie przypada na miesiące lipiec-sierpień. Owoc rozłupnia poczwórna, długości do 2 mm, barwy brunatnej.

Ziele zbierane i używane w medycynie ludowej w przypadku chorób dróg oddechowych.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-14 01:51:48]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62551987. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • B. Tokarska-Guzik, Z. Dajdok, M. Zając, A. Zając, A. Urbisz, W. Danielewicz: Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 2012. ISBN 978-83-62940-34-9.
 • Galeopsis segetum, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-03-31]  (ang.).
 • Marian Nowiński: Dzieje upraw i roślin leczniczych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1983. 83-09-00678-0.
 • cechy kwiatów
  • barwa kwiatów
   • płatki żółte
  • liczba płatków
   • płatków pięć
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
  • ustawienie liści
   • naprzeciwległe
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
 • ogólne
  • roślina lecznicza
  • roślina użytkowa
  • roślina jednoroczna
  • status gatunku we florze Polski
   • efemerofit
   • kenofit
 • cechy owoców
  • kolor owoców
   • brązowe