Lepnik zwyczajny Lappula squarrosa

Lepnik zwyczajny (Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.) – gatunek rośliny z rodziny ogórecznikowatych.

Łodyga o wysokości 20–70 cm, szorstko białawo owłosiona, gałęzista w górnej części, o skośnie odstających gałązkach. Liście ulistnienie skrętoległe. Dolne liście łopatkowate, na ogonkach. Szybko zamierają. Górne liście równowąskolancetowate i siedzące. Kwiaty drobne, krótkoszypułkowe, błękitne i zebrane w kwiatostan zwany skrętkiem. Kielich złożony z 5 rozciętych prawie do nasady równowąskolancetowatych działek. Długa i lejkowata Korona ma 5 zaokrąglonych łatek, a wewnątrz rurki trójkątne i brodawkowate osklepki. Słupek 1, pręcików 5. Owoc rozłupnia o średnicy 3–4 mm. Rozłupki brodawkowane, z dwoma lub trzema szeregami kolców na brzegu. Kolce około dwa razy krótsze od szerokości rozłupni.

Biologia i występowanie

Główny obszar jego występowania to Prowincja Pontyjska. Rozprzestrzenił się jednak i obecnie występuje także w niemal całej Europie (brak go na wyspach brytyjskich), Ameryce Północnej (USA i Kanada), niektórych regionach Ameryki Środkowej, Azji, Afryki i Australii. W Polsce jest gatunkiem nieczęstym; rośnie w rozproszeniu na terenie całego kraju, głównie na niżu i w niższych położeniach górskich. Status gatunku we florze Polski jest niejasny, według niektórych źródeł jest gatunkiem rodzimym, według innych archeofitem lub kenofitem. Rozwój Roślina jednoroczna lub dwuletnia. Kwitnie od maja do sierpnia. Nasiona rozsiewane są przez zwierzęta, przyczepione do ich sierści (epizoochoria), stąd też roślina ta często występuje w pobliżu ich nor. Kiełkują nie tylko w wilgotnej glebie, ale także podczas suchego przechowywania. Siedlisko Rośnie na siedliskach ruderalnych; na przydrożach, ugorach i nieużytkach, ale także na skarpach i w murawach kserotermicznych. Genetyka Liczba chromosomów 2n = 48.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-03-12 00:15:40]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=69805441. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki niebieskie
  • kwiatostan
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gałęzista
   • łodyga szorstka
   • łodyga owłosiona
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście lancetowate
   • liście wąskie i wydłużone
   • liście najszersze przy końcu
   • liście równowąske
   • liście łopatkowate
 • ogólne
  • roślina jednoroczna
  • status gatunku we florze Polski
   • efemerofit
   • kenofit
   • archeofit
 • siedlisko
  • nieużytki
  • murawy
  • ugory