Żebrowiec górski Pleurospermum austriacum

Żebrowiec górski (Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.) – gatunek rośliny z rodziny selerowatych. Występuje w Europie. W Polsce rośnie w Karpatach, Sudetach, pasie wyżyn oraz w północnej części kraju.

Łodyga dęta, bruzdowana, naga, o wysokości 100-150 cm. Liście trzy-czterokrotnie pierzaste. Odcinki jajowatolancetowate, ząbkowane, delikatnie orzęsione na brzegu, zbiegające po osadce. Kwiaty zebrane w liczne, ustawione na jednym poziomie baldachy złożone. Baldachy boczne długoszypułkowe. Pokrywy wcinane. Pokrywki lancetowate, odgięte, o długości szypułki. Płatki korony białe, o długości 3-4 mm. Owoc rozłupnia o długości 5-8 mm, krótsza od szypułek.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do lipca. Rośnie w traworoślach na skałach i zboczach oraz w widnych lasach. Liczba chromosomów 2n =22. Gatunek charakterystyczny zespołu wysokogórskich traworośli Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:02:16]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62839127. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Pleurospermum austriacum na Plants of the World (ang.). [dostęp 2017-12-18].
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2017-12-18]  (ang.).
 • Rutkowski Lucjan: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • Zając A., Zając M.: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, 2001. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gładka
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście jajowate
   • liście lancetowate
 • ogólne
  • bylina
  • trawa
 • siedlisko
  • wysokogórskie traworośla
  • Sudety