Ramienica cienko kolczasta Chara tenuispina

Ramienica cienko kolczasta (Chara tenuispina) – gatunek ramienicy. Polska nazwa, ramienica cienko kolczasta, używana jest rzadko, np. przez Zbigniewa Podbielkowskiego i Henryka Tomaszewicza. W dokumentach dotyczących ochrony gatunkowej początkowo używano jedynie nazwy naukowej, a później nazwy z pisownią „cienkokolczasta”.

Biologia i występowanie


Gatunek słodkowodny. Nie występuje w wodach płynących. Występuje głównie w małych zbiornikach mezotroficznych. Zwykle w wodach płytkich litoralu (sięga 3 m głębokości), na podłożu organicznym. Tworzy małe kępy, rzadko buduje zespół roślinny Charetum tenuispinae w postaci łąk ramienicowych porastających płytkie stanowiska. W pełni wykształcone zbiorowisko na terenie Polski opisano tylko z Ziemi Lubuskiej.
WystępowanieWystępuje w Europie, zwłaszcza w południowej części. W Polsce bardzo rzadka.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-01-09 16:35:13]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51979135. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Anders Langangen: Chara tenuispina A.Braun (ang.). AlgaeBase. [dostęp 2014-11-24].
 • Ryszard Piotrowicz: 3140 – Twardowodne oligo– i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic Charetea. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2: Wody słodkie i torfowiska. Ministerstwo Środowiska, s. 48–58. ISBN 83-86564-43-1.
 • Zbigniew Podbielkowski, Henryk Tomaszewicz: Zarys hydrobotaniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1979, s. 337. ISBN 83-01-00566-1.
 • Mariusz Pełechaty, Andrzej Pukacz: Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska / Wydawnictwo Naukowe Gabriel Borowski, 2008, s. 53–54, seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska. ISBN 978-83-7217-200-5.
 • ogólne
  • roślina wodna
  • roślina chroniona
  • roślina jednoroczna
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • Natura 2000