Krzywoząb podsadnikowy Anacamptodon splachnoides

Krzywoząb podsadnikowy (Anacamptodon splachnoides (Brid.) Brid.) – gatunek mchu należący do rzędu rokietowców.

Biologia i występowanie


Występuje wyłącznie na półkuli północnej. W Ameryce Północnej stwierdzany od Ontario i Quebecu po Florydę i Teksas. W Europie występuje głównie w Alpach i Karpatach. Wszędzie jest bardzo rzadkim gatunkiem i jest zagrożony wyginięciem. W Polsce stwierdzany sporadycznie na Wyżynie Małopolskiej i w Karpatach.
Bardzo rzadki epifit, rosnący na korze żywych drzew liściastych, szczególnie na bukach, jaworach, klonach i brzozach. Rzadziej na drzewach iglastych. Rośnie głównie w płytkich dziuplach, w spękaniach kory, najczęściej w górnych partiach pni. Na gałęziach czy u nasady pni spotykany bardzo rzadko.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-01-09 16:31:12]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51854924. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Ryszard Ochyra, Piotr Szmajda: Atlas rozmieszczenia geograficznego mchów w Polsce. T. 9. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 1994, s. 37-40. ISBN 83-232-0393-8.
 • Bronisław Szafran: Mchy (Musci). T. II. Warszawa: PWN, 1961, s. 87-88.
 • ogólne
  • drzewo
  • roślina chroniona
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • drzewo iglaste
  • mech