Krzywoząb podsadnikowy Anacamptodon splachnoides

Krzywoząb podsadnikowy (Anacamptodon splachnoides (Brid.) Brid.) – gatunek mchu należący do rzędu rokietowców.

Mech tworzy poduszkowate, dość luźne darnie o barwie żywo- do żółtozielonej. Łodyga główna płożąca się, przytwierdza się do kory drzew za pomocą kępek żółtoczerwonych chwytników. Łodygi II rzędu są najczęściej pojedyncze, zazwyczaj nierozgałęziają się i podnoszą się. Łodygi te pokryte są krótkolancetowatymi całobrzegimi liśćmi o dług. 1,5 mm. Żebro pojedyncze, kończy się w połowie długości liścia lub nieco powyżej. Na żółtoczerwonej secie o dług. 0,5-1,5 cm prosta, krótkojajowata puszka przykryta stożkowatym wieczkiem z dzióbkiem. Perystom podwójny.

Biologia i występowanie

Występuje wyłącznie na półkuli północnej. W Ameryce Północnej stwierdzany od Ontario i Quebecu po Florydę i Teksas. W Europie występuje głównie w Alpach i Karpatach. Wszędzie jest bardzo rzadkim gatunkiem i jest zagrożony wyginięciem. W Polsce stwierdzany sporadycznie na Wyżynie Małopolskiej i w Karpatach. Bardzo rzadki epifit, rosnący na korze żywych drzew liściastych, szczególnie na bukach, jaworach, klonach i brzozach. Rzadziej na drzewach iglastych. Rośnie głównie w płytkich dziuplach, w spękaniach kory, najczęściej w górnych partiach pni. Na gałęziach czy u nasady pni spotykany bardzo rzadko.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 00:19:28]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62821730. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Bronisław Szafran: Mchy (Musci). T. II. Warszawa: PWN, 1961, s. 87-88.
 • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2021-03-26]  (ang.).
 • Ryszard Ochyra, Piotr Szmajda: Atlas rozmieszczenia geograficznego mchów w Polsce. T. 9. Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 1994, s. 37-40. ISBN 83-232-0393-8.
 • ogólne
  • drzewo
  • roślina chroniona
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • drzewo iglaste
  • mech

 

 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.