Grzebieniowiec piórkowaty Ctenidium molluscum

Grzebieniowiec piórkowaty, g. miękki (Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt.) – gatunek mchu należący do rodziny gajnikowatych (Hylocomiaceae M. Fleisch.). Występuje na półkuli północnej, w Polsce często spotykany w górach. W kraju objęty ochroną częściową.

Pokrój formuje gęste, spłaszczone darnie, o kolorze zielonym lub żółtozielonym, wewnątrz brązowe.

Biologia i występowanie

Szeroko rozpowszechniony na półkuli północnej. Występuje w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Afryce Północnej. W Polsce częsty w górach, rzadki na niżu. Roślina dwupienna. Siedliskiem są przeważnie skały wapienne, rzadziej krzemianowe, gliniasta ziemia lub, bardzo rzadko, podstawy pni.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 00:30:49]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62837996. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-05].
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-05]  (ang.).
  • Hanna Wójciak: Porosty, mszaki, paprotniki. Wyd. 2. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 294-295. ISBN 978-83-7073-552-4.
  • Ctenidium molluscum (ang.). W: Flora of North America vol. 28 [on-line]. [dostęp 2017-02-05].
  • ogólne
    • roślina chroniona
    • częściowa ochrona gatunkowa