Boczeń nastroszony Pleurochaete squarrosa

Boczeń nastroszony (Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae).

Pokrój darnie zielone lub zielonawożółte.

Biologia i występowanie

Występuje na suchych obszarach Europy Południowej. W Polsce gatunek bardzo rzadki. Żyje na suchej, wapiennej glebie, w murawach kserotermicznych na wapieniu i na wydmach piaszczystych, na ogół w pobliżu dużych rzek.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-09 00:25:36]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72327595. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • ogólne
  • roślina chroniona
  • gatunek bardzo rzadki
 • siedlisko
  • wapienie
  • murawy
  • góry