Boczeń nastroszony Pleurochaete squarrosa

Boczeń nastroszony (Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae).

Pokrój darnie zielone lub zielonawożółte.

Biologia i występowanie

Występuje na suchych obszarach Europy Południowej. W Polsce gatunek bardzo rzadki. Żyje na suchej, wapiennej glebie, w murawach kserotermicznych na wapieniu i na wydmach piaszczystych, na ogół w pobliżu dużych rzek.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-05 23:39:36]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51787630. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-17].
 • Bruno P Kremer, Hermann Muhle, Janina Zielińska: Porosty, mchy, paprotniki. Warszawa: "Świat Książki", 1998, s. 152. ISBN 83-7227-061-9.
 • B. Goffinet, W.R. Buck, A.J. Shaw: Classification: mosses (ang.). University of Connecticut, 2008–. [dostęp 2017-02-16].
 • Bronisław Szafran: Mchy (Musci). T. I. Warszawa: PWN, 1957, s. 207-208.
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • gatunek bardzo rzadki
 • siedlisko
  • wapienie
  • murawy
  • góry