Tojad mocny morawski Aconitum firmum subsp. moravicum

Tojad mocny morawski (Aconitum firmum subsp. moravicum Skalický) – podgatunek tojadu mocnego, rośliny należącej do rodziny jaskrowatych. Endemit Karpat Zachodnich.

Liście 5-dzielne. Kwiaty kwiatostan znajdujący się na górnej części łodygi składa się z grona i jest haczykowato owłosiony. Podkwiatki podzielone lub ząbkowane. Hełm półkulisty, niebieskofioletowy, owłosiony. Pręciki owłosione.. Łodyga wzniesiona, osiąga wysokość do 150 cm Owoc mieszek zawierający liczne drobne nasiona.

Biologia i występowanie


Występuje w Beskidzie Śląsko-Morawskim, Małej Fatrze, Niżnych Tatrach i Tatrach Zachodnich. W Polsce występuje w Beskidzie Żywieckim, Beskidzie Śląskim i w Tatrach. W Beskidzie Żywieckim podano jego stanowiska na Diablaku, wzdłuż Rybnego Potoku, w Paśmie Policy, na Hali Miziowej, w rezerwacie przyrody Pod Rysianką i na Wielkiej Raczy. W Beskidzie Sląskim zanotowano stanowisko na Baraniej Górze, Klimczoku i na Skrzycznem. W 2007 r. podano stanowisko na Gęsiej Szyi w Tatrach.
Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od lipca do września. Liczba chromosomów 2n=32.
Siedlisko
Występuje w ziołoroślach górskich ze związku Adenostylion.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-06 00:08:59]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52063195. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2013-09-25].
  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • The Plant List. [dostęp 2017-09-31].
  • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
ogólne roślina chroniona
ogólne bylina
barwa kwiatów płatki fioletowe
barwa kwiatów płatki niebieskie
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan
korona kwiatu i typ kwiatostanu grono
rodzaj owoców mieszek
wygląd łodygi łodyga wzniesiona
szacowana wysokość łodygi od pasa do wysokości człowieka (100 < x < 200 cm)
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
pora kwitnienia wrzesień