Soczeniczek gwiazdkowaty Aloina rigida

Soczeniczek gwiazdkowaty (Aloina rigida (Hedw.) Limpr.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.). Jeden z najmniejszych przedstawicieli rodzaju soczeniczek.

Biologia i występowanie


Występuje w Europie, Azji (Chiny, Indie, Mongolia, Rosja – Syberia), Ameryce Północnej i Południowej oraz na północy Afryki. W Polsce podawany np. z województwa śląskiego i pasma Gorców. Na Wyspach Brytyjskich gatunek rzadki.
Puszki zarodni pojawiają się od jesieni do wiosny.
Rośnie na glebie i skałach. Preferuje cienką warstwę gleby na podłożu wapiennym, brzegi i klify, zagłębienia i kamieniołomy.


Gatunek został wpisany w 2011 r. na czerwoną listę mchów województwa śląskiego z kategorią zagrożenia „NT” (bliski zagrożenia). W Czechach w 2005 r. nadano mu kategorię „LC” (najmniejszej troski).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-07-14 15:22:32]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52240590. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Mosses and Liverworts of Britain and Ireland - a field guide. Ian Atherton, Sam Bosanquet, Mark Lawley (red.). Wyd. I. British Bryological Society, 2010. ISBN 978-0-9561310-1-0. [dostęp 2017-03-26]. (ang.)
  • Aloina rigida (ang.). W: Moss Flora of China V. 2 [on-line]. [dostęp 2017-03-25].
  • B. Goffinet, W.R. Buck, A.J. Shaw: Classification: mosses (ang.). University of Connecticut, 2008–. [dostęp 2017-03-25].
  • Aloina rigida (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-03-25].
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142 (pol.). [dostęp 2017-03-26].