Zwojek sztyletowaty Barbula unguiculata

Zwojek sztyletowaty (Barbula unguiculata Hedw.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit formuje jasne żółtozielone darnie wysokości do 1,5 cm. Listki skręcone w ciasną spiralę w stanie suchym, rozpostarte gdy wilgotne, przeważnie długości 1,5–2 mm. Listki podłużne, z zaokrąglonym wierzchołkiem zakończonym wystającym żebrem w formie krótkiego, grubego kolca. Brzegi blaszki są zawinięte, często na prawie całej długości listka. Sporofit puszki osadzone pionowo na czerwonych setach.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk), Ameryce Centralnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji, północnej Afryce i Australii. W Polsce podawany np. z województwa śląskiego, pasma Gorców i Bieszczadów. Gatunek kilkuletni, dwupienny. Puszki zarodni dojrzewają w zimie i wczesną wiosną, sporadycznie latem lub jesienią. Na obszarze Bieszczadów nie stwierdzono sporogonów. Gatunek światłolubny, mezofilny, słabo kalcyfilny. Rośnie na glebie i kamieniach, na naturalnych, półnaturalnych lub ruderalnych i otwartych siedliskach, takich jak obrzeża potoków, brzegi ścieżek, ogrody, pola i stare mury. Występuje na wysokości 50–2700 m n.p.m. Bieszczadach występuje do 850 m n.p.m.

Gatunek został wpisany w 2011 r. na czerwoną listę mchów województwa śląskiego z kategorią zagrożenia „LC” (najmniejszej troski). W Czechach w 2005 r. również nadano mu kategorię „LC”. Odmianie B. u. var. robusta przyznano w województwie śląskim kategorię „DD” (o nieokreślonym zagrożeniu, wymagające dokładniejszych danych). Stanowiska tego gatunku występują na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 00:13:17]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838231. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-03-21]  (ang.).
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142 (pol.). [dostęp 2017-03-21]. 
  • Barbula unguiculata (ang.). W: Flora of North America Vol. 27 [on-line]. [dostęp 2017-03-21].
  • Adam Stebel, Paweł Czarnota. Wykaz mchów pasma Gorców w polskich Karpatach Zachodnich. List of mosses of the Gorce range in the Polish Western Carpathians. „Ochrona Beskidów Zachodnich”. 4, s. 7–25, 2012. 
  • Jan Żarnowiec, Adam Stebel: Mchy polskich Bieszczadów Zachodnich i Bieszczadzkiego Parku Narodowego - stan poznania, ekologia, zagrożenia. Wyd. I. Ustrzyki Dolne, Bielsko-Biała: Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2014, seria: Monografie Bieszczadzkie. Tom XVI. ISBN 978-83-88505-49-2.
  • Barbula unguiculata (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-03-21].
  • Barbula unguiculata. W: Mosses and Liverworts of Britain and Ireland - a field guide. Ian Atherton, Sam Bosanquet, Mark Lawley (red.). Wyd. I. British Bryological Society, 2010, s. 455. ISBN 978-0-9561310-1-0. [dostęp 2017-03-21]. (ang.)