Paroząb winnicowy Didymodon vinealis

Paroząb winnicowy (Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.). Występuje w północnej strefie umiarkowanej.

Biologia i występowanie


Występuje w Ameryce Północnej, Europie, Azji (Rosja, Chiny, Nepal, Indie) i północnej Afryce. W Polsce podawany m.in. z województwa śląskiego, z okolic Chrzanowa, Warszawy i Krakowa.
Sporogony wytwarza rzadko, od wiosny do lata.
Rośnie na skałach wapiennych lub glebie na łąkach. Lokalnie pospolity na suchych murach i niezacienionych skałach.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-07-14 15:35:55]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52238745. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Didymodon vinealis (ang.). W: Moss Flora of China V. 2 [on-line]. [dostęp 2017-03-11].
  • Didymodon vinealis (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-03-11].
  • B. Goffinet, W.R. Buck, A.J. Shaw: Classification: mosses (ang.). University of Connecticut, 2008–. [dostęp 2017-03-11].
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego – The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142 (pol.). [dostęp 2017-03-11]. 
  • Didymodon vinealis (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-03-11].
  • Didymodon vinealis. W: Mosses and Liverworts of Britain and Ireland – a field guide. Ian Atherton, Sam Bosanquet, Mark Lawley (red.). Wyd. I. British Bryological Society, 2010, s. 462. ISBN 978-0-9561310-1-0. [dostęp 2017-03-11]. (ang.)
  • Bronisław Szafran: Mchy (Musci). Tom I. Warszawa: PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957, s. 374.