Paroząb winnicowy Didymodon vinealis

Paroząb winnicowy (Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.). Występuje w północnej strefie umiarkowanej.

Gametofit formuje gęste darnie lub poduszki. Rośliny przeważnie zielone do ciemnozielonych, zazwyczaj z rudawym odcieniem, dolne listki brązowe. Łodyżki osiągają od 0,5 do 2 cm wysokości. Listki łodygowe skręcone i stulone do słabo rozpostartych w stanie suchym, rozpostarte do odgiętych, gdy wilgotne. Blaszka lancetowata, długości 0,8–2,5 mm, rzadziej do 4 mm, wierzchołek zaostrzony. Żebro niewystające lub lekko wystające z wierzchołka. Sporofit seta długości 0,8–1 cm. Puszka zarodni długości 1,5–2,5 mm. Perystom o 32 zębach, do połowy lub jednokrotnie skręconych, długości do 1300 µm, sporadycznie śladowych lub nieobecnych. Zarodniki o średnicy 9–12 µm.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej, Europie, Azji (Rosja, Chiny, Nepal, Indie) i północnej Afryce. W Polsce podawany m.in. z województwa śląskiego, z okolic Chrzanowa, Warszawy i Krakowa. Sporogony wytwarza rzadko, od wiosny do lata. Rośnie na skałach wapiennych lub glebie na łąkach. Lokalnie pospolity na suchych murach i niezacienionych skałach.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 00:33:18]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838195. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Bronisław Szafran: Mchy (Musci). Tom I. Warszawa: PAN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957, s. 374.
  • Didymodon vinealis (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-03-11].
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-03-11]  (ang.).
  • Didymodon vinealis. W: Mosses and Liverworts of Britain and Ireland – a field guide. Ian Atherton, Sam Bosanquet, Mark Lawley (red.). Wyd. I. British Bryological Society, 2010, s. 462. ISBN 978-0-9561310-1-0. [dostęp 2017-03-11]. (ang.)
  • Didymodon vinealis (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-03-11].
  • Didymodon vinealis (ang.). W: Moss Flora of China V. 2 [on-line]. [dostęp 2017-03-11].
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego – The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142 (pol.). [dostęp 2017-03-11].