Paroząb rdzawy Didymodon ferrugineus

Paroząb rdzawy (Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill) – gatunek mchów należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Biologia i występowanie


Występuje w Ameryce Północnej (Grenlandia, Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk), Ameryce Centralnej, Karaibach, Europie, Azji i północnej Afryce. W Polsce podawany m.in. z województwa śląskiego, pasma Gorców czy Bieszczadów Zachodnich.
Gatunek dwupienny, kilkuletni. Rzadko wykształca sporogony, nie stwierdzono ich na stanowiskach w Bieszczadach Zachodnich ani w Brytanii. Zarodniki dojrzewają od zimy do wiosny.
Gatunek światłolubny, mezofilny, kalcyfilny. Rośnie na gliniastej glebie i na skałach, na półkach, skarpach i łąkach śródleśnych, odkrywkach, na podłożu wapiennym, w miejscach wilgotnych. Występuje także w zbiorowiskach ruderalnych, na glebach zniekształconych przez człowieka. Gatunek podgórski, występuje na wysokościach 60–1370 m n.p.m., w Bieszczadach Zachodnich do 680 m n.p.m.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2019-07-14 15:36:52]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=52238669. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Didymodon ferrugineus. W: Mosses and Liverworts of Britain and Ireland - a field guide. Ian Atherton, Sam Bosanquet, Mark Lawley (red.). Wyd. I. British Bryological Society, 2010, s. 465. ISBN 978-0-9561310-1-0. [dostęp 2017-03-11]. (ang.)
  • Jan Żarnowiec, Adam Stebel: Mchy polskich Bieszczadów Zachodnich i Bieszczadzkiego Parku Narodowego - stan poznania, ekologia, zagrożenia. Wyd. I. Ustrzyki Dolne, Bielsko-Biała: Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 2014, seria: Monografie Bieszczadzkie. Tom XVI. ISBN 978-83-88505-49-2.
  • B. Goffinet, W.R. Buck, A.J. Shaw: Classification: mosses (ang.). University of Connecticut, 2008–. [dostęp 2017-03-11].
  • Didymodon ferrugineus (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-03-11].
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142 (pol.). [dostęp 2017-03-11]. 
  • Didymodon ferrugineus (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-03-11].