Nagosz wapienny Gymnostomum calcareum

Nagosz wapienny (Gymnostomum calcareum Nees & Hornsch.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit rosną w skupisku lub gęstej darni, barwy jasno do ciemnozielonej. Łodyżki wyprostowane, zazwyczaj pojedyncze, osiągają do 10 mm wysokości. Listki podłużne lub lancetowate, proste do lekko odgiętych przy wierzchołku, długości od 0,4–0,6 mm do 0,7–0,8 mm. Wierzchołek listka zaokrąglony do szeroko zaostrzonego. Żebro sztywne, kończy się poniżej szczytu listka. Sporofit seta smukła, długości 3–4 mm. Puszki zarodni eliptyczne lub jajowate do cylindrycznych. Zębów perystomu brak.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone, Meksyk), Europie, Azji, Afryce, na wyspach atlantyckich (Azory, Wyspy Kanaryjskie), wyspach Oceanu Indyjskiego, Nowej Zelandii, Australii i Ameryce Południowej. Puszki z zarodnikami dojrzewają na wiosnę. Rośnie na wilgotnych powierzchniach klifów, mokrych skałach w pobliżu wodospadów, na skałach wapiennych w regionach górskich lub na cienkiej warstwie gleby na podłożu skalnym. Występuje na niskich do średnich wysokościach (150–700 m n.p.m.).

Gatunek został wpisany na czerwoną listę mchów województwa śląskiego z kategorią zagrożenia „DD” (o nieokreślonym zagrożeniu, wymagające dokładniejszych danych, stan na 2011 r.). W Czechach (w 2005 r.) i na Słowacji (w 2001 r.) nadano mu kategorię „VU” (narażony na wyginięcie).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 00:43:00]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838163. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Gymnostomum calcareum (ang.). W: Flora of North America Vol. 27 [on-line]. [dostęp 2017-03-04].
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-03-03]  (ang.).
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-03-04]. 
  • Gymnostomum calcareum (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-03-04].
  • Gymnostomum calcareum (ang.). W: Moss Flora of China V. 2 [on-line]. [dostęp 2017-03-04].