Zrosłowieczek solniskowy Hennediella heimii

Zrosłowieczek solniskowy (Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki jajowate do szeroko lancetowatych, sztywne. Sporofit seta długości 5–15 mm. Puszki zarodni bez perystomu.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej, na południu Ameryki Południowej, w Europie, Azji, Australii, Nowej Zelandii i Antarktydzie.

Gatunek został wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia RE (regionalnie zanikły, stan na 2011 r.), na Słowacji nadano mu kategorię CR (skrajnie zagrożony wyginięciem, 2001 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2023-06-25 00:05:01]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=70718123. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • siedlisko
    • solniska