Zrosłowieczek solniskowy Hennediella heimii

Zrosłowieczek solniskowy (Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki jajowate do szeroko lancetowatych, sztywne. Sporofit seta długości 5–15 mm. Puszki zarodni bez perystomu.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej, na południu Ameryki Południowej, w Europie, Azji, Australii, Nowej Zelandii i Antarktydzie.

Gatunek został wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia RE (regionalnie zanikły, stan na 2011 r.), na Słowacji nadano mu kategorię CR (skrajnie zagrożony wyginięciem, 2001 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 00:44:22]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838137. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-28]  (ang.).
  • Hennediella heimii (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-28].
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-03-01]. 
  • Hennediella heimii (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-03-01].
  • siedlisko
    • solniska