Potłumek trwałowieczek Weissia longifolia

Potłumek trwałowieczek (Weissia longifolia Mitt.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.). Mech niewielkich rozmiarów, rozpowszechniony na półkuli północnej.

Gametofit tworzy luźne, często ciemnozielone darnie. Łodyżki stojące, zazwyczaj pojedyncze, wysokości do 5 mm. Listki wąskolancetowate do podłużnie lancetowatych, często stłoczone przy szczytach łodyżek, silnie poskręcane w stanie suchym, rozpostarte, gdy wilgotne. Powyżej podstawy listka brzegi blaszki silnie podwinięte. Żebro dość grube. Sporofit seta bardzo krótka, długości około 1 mm. Puszka zarodni stojąca, podłużnie jajowata, perystomu brak.

Biologia i występowanie

Występuje w Europie, Ameryce Północnej, Azji (Chiny, Indie, Pakistan, Rosja), Japonii i północnej Afryce. W Polsce podawany m.in. z obszaru województwa śląskiego. Rośnie na leśnej ziemi, skałach lub głazach. Spotykany także na cienkiej warstwie gleby na ocienionych skałach.

W Polsce gatunek nie jest zagrożony. Został wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia LC (najmniejszej troski, stan na 2011 r.). W Czechach nadano mu kategorię LC (2005 r.), na Słowacji kategorię NT (bliski zagrożenia, 2001 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:33:30]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838114. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Weissia longifolia (ang.). W: Moss Flora of China V. 2 [on-line]. [dostęp 2017-02-25].
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-25]  (ang.).
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-02-25]. 
  • Weissia longifolia (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-25].
  • ogólne
    • mech

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.