Potłumek przeponiec Weissia brachycarpa

Potłumek przeponiec (Weissia brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki lancetowate, o podstawie słabo wyróżnionej do eliptycznej. Sporofit seta o długości od 2–2,8 do 4 mm. Puszka zarodni jajowata, często lekko zakrzywiona lub wybrzuszona z jednej strony, wieczko opadające, perystomu brak.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone), Europie (m.in. Polska, Słowacja, Czechy), Azji i północnej Afryce. W Polsce podawany m.in. z obszaru województwa śląskiego i opolskiego. Puszki dojrzewają wiosną. Roślina rośnie na glebie i skałach wapiennych oraz obszarach trawiastych, na umiarkowanych wysokościach.

W skali Polski i Europy gatunek nie jest zagrożony. Został wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia LC (najmniejszej troski, stan na 2011 r.), województwa opolskiego z kategorią I (o nieokreślonym zagrożeniu, 2006 r.). W Czechach nadano mu kategorię LC (2005 r.), na Słowacji DD (o nieokreślonym zagrożeniu, wymaga dokładniejszych danych, 2001r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:33:21]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838111. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Weissia brachycarpa (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-25].
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-25]  (ang.).
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-02-25]. 
  • Weissia brachycarpa (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-02-25].
  • ogólne
    • trawa

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.