Kędzierzawka pospolita Tortella tortuosa

Kędzierzawka pospolita (Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit łodyżki długości 1–6 cm. Listki podłużne, lancetowate, długości przeważnie 3–6,5 mm, skrajnie od 2 do 7 mm. Sporofit seta długości 0,9–2,7 cm, skrajnie do 3,5 cm. Puszka zarodni długości 1,5–3,3 mm. Zęby perystomu długie i skręcone spiralnie 2 lub 3 razy.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej, Ameryce Centralnej, Europie, Azji, północnej Afryce i Islandii. W Polsce gatunek podawany m.in. z obszaru województwa śląskiego i pasma Gorców.

Gatunek został wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia LC (najmniejszej troski, stan na 2011 r.). W Czechach także nadano mu kategorię LC (2005 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-09 02:29:45]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72328042. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.