Kędzierzawka nachylona Tortella inclinata

Kędzierzawka nachylona (Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Europie, Azji, Afryce i Australii. W Polsce podawany m.in. z obszaru województwa śląskiego i pasma Gorców.

Gatunek został wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia LC (najmniejszej troski, stan na 2011 r.). W Czechach także nadano mu kategorię LC (2005 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:28:21]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838097. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-23]  (ang.).
  • Tortella fragilis (ang.). W: Flora of North America Vol. 27 [on-line]. [dostęp 2017-02-23].
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-02-23]. 
  • Tortella inclinata (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-23].
  • Adam Stebel, Paweł Czarnota. Wykaz mchów pasma Gorców w polskich Karpatach Zachodnich. List of mosses of the Gorce range in the Polish Western Carpathians. „Ochrona Beskidów Zachodnich”. 4, s. 7–25, 2012.