Brodek ucięty Tortula truncata

Brodek ucięty (Tortula truncata (Hedw.) Mitt.) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki odwrotnie jajowate do łopatkowatych. Wierzchołek ostry lub sporadycznie zaokrąglony Sporofit seta długości 2,5–4(6) mm. Perystomu brak.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone), na południu Ameryki Południowej, w Europie, Azji, północnej Afryce, na wyspach Oceanu Atlantyckiego, Nowej Zelandii i Australii. W Polsce podawany m.in. z Gorców i obszaru województwa śląskiego.

Gatunek wpisany na czerwoną listę mszaków województwa śląskiego z kategorią zagrożenia LC (najmniejszej troski, stan na 2011 r.), w Czechach: LC (2005 r.).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:29:05]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838070. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-18]  (ang.).
  • Tortula truncata (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-20].
  • Tortula truncata (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-02-20].
  • Adam Stebel, Paweł Czarnota. Wykaz mchów pasma Gorców w polskich Karpatach Zachodnich. List of mosses of the Gorce range in the Polish Western Carpathians. „Ochrona Beskidów Zachodnich”. 4, s. 7–25, 2012. 
  • Adam Stebel, Barbara Fojcik, Henryk Klama, Jan Żarnowiec. Czerwona lista mszaków województwa śląskiego - The Red List of Threatened Bryophytes of Silesian Voivodship. „Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego”. 2, 2012. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. ISSN 427-9142. [dostęp 2017-02-18].