Brodek bezłodygowy Tortula acaulon

Brodek bezłodygowy (Tortula acaulon (With.) R.H. Zander) – gatunek mchu należący do rodziny płoniwowatych (Pottiaceae Schimp.).

Gametofit listki jajowate do podłużnie lancetowatych. Sporofit seta bardzo krótka. Puszka długości 0,9–1,3 mm. Perystomu brak.

Biologia i występowanie

Występuje w Ameryce Północnej (Kanada, Stany Zjednoczone, Meksyk), Europie, Azji, północnej Afryce, Nowej Zelandii.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-04-04 01:28:29]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62838059. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Tortula acaulon (ang.). W: Bryophyte Flora of North America Vol. 1 [on-line]. [dostęp 2017-02-19].
  • B.B. Goffinet B.B., W.R.W.R. Buck W.R.W.R., Classification of the Bryophyta, University of Connecticut, 2008– [dostęp 2017-02-18]  (ang.).
  • Tortula acaulon (ang.). W: The Plant List [on-line]. [dostęp 2017-02-19].