Ślazowiec pensylwański Sida hermaphrodita

Ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita (L.) Rusby) – gatunek roślin wieloletnich z rodziny ślazowatych. W warunkach naturalnych ślazowiec pensylwański rośnie w Ameryce Północnej. Jest uprawiany m.in. w Polsce jako roślina energetyczna.

Roślina wytwarza zwarte i silnie ukorzenione kępy składające się z kilkunastu do kilkudziesięciu łodyg o średnicy 5-30 mm. W sprzyjających warunkach wysokość rośliny przekracza 4 metry. Liście dłoniasto-klapowate o dużej zmienności kształtu i wielkości.

Uprawiany jest głównie jako roślina energetyczna. Wykorzystuje się go także jako surowiec w przemyśle celulozowo-papierniczym, jako roślinę paszową oraz jako roślinę rekultywacyjną. Roślina ta ma bardzo wysoki potencjał plonowania, a zielonka ze ślazowca zawiera dużo białka. Przy odpowiednim nawożeniu azotowym (200 kg/ha) z dwóch pokosów uzyskuje powyżej 40 ton zielonej masy z hektara.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-09 01:59:33]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72986896. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.