Wgłębka wodna Riccia fluitans

Wgłębka wodna, wgłębka pływająca, mech wodny (Riccia fluitans L.) – gatunek wątrobowca z rodzaju wgłębka. Występuje w wodach półkuli północnej w strefie klimatu ciepłego oraz umiarkowanego.

Plecha pływająca po powierzchni wody.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 04:54:16]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62813197. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Söderström L, Hagborg A, von Konrat M, et al.. World checklist of hornworts and liverworts. „PhytoKeys”. 59, s. 1–828, 2016. DOI: 10.3897/phytokeys.59.6261.