Żółtnica pomarańczowa Maclura pomifera

Żółtnica pomarańczowa (Maclura pomifera) – gatunek małego drzewa lub krzewu naturalnie występującego w środkowych i południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych. Gatunek szeroko rozpowszechniony w południowej Europie oraz zachodniej i środkowej Azji.

Pokrój drzewo o sezonowym ulistnieniu, wysokości do 15 m i szerokości do 12 m, o ciemnobrązowej, spękanej korze. Pędy z cierniami do 2 cm długości. Liście skrętoległe, o blaszce o długości do 12 cm, jajowatej, ciemnozielonej, błyszczącej i całobrzegiej. Kwiaty drobne i rozdzielnopłciowe, zebrane są w kuliste kwiatostany. Męski zwisają i osiągają do 3,5 cm średnicy, a żeńskie są wzniesione i mniejsze. Owoce suche niełupki obrośnięte są zmięśniałą osią kwiatostanu tworząc kulisty owocostan o średnicy do 15 cm i barwie jasnopomarańczowej.

Uprawiana jest jako roślina ozdobna. Nadaje się do stref 7-10, stąd też w naszym klimacie młode rośliny mogą przemarzać. Sadzona jest w Europie (w tym w Polsce). W Europie Środkowej owocostany nie dojrzewają w pełni. Roślina żywopłotowa, z powodu ciernistych pędów sadzona wzdłuż ogrodzeń. Drewno ciężkie, twarde, trwałe i sprężyste, idealne do łuków (zastosowanie historyczne). Zabarwione na kolor żółty. Dobrze przyjmuje politurę.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 23:31:41]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72830211. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • cechy łodygi
    • szacowana wysokość łodygi
      • wyższa od człowieka (> 200 cm)