Anonim Anonim poszukuje nazwy rośliny

Kwitnie w czerwcu.