Jeżyna krzewiasta Rubus fruticosus

Jeżyna krzewiasta (Rubus fruticosus L.) – wieloznaczna nazwa taksonomiczna o różnych znaczeniach dotyczących jeżyn (Rubus) z rodziny różowatych (Rosaceae), która stosowana jest w następujących znaczeniach: gatunek wskazany przez Karola Linneusza jako typowy dla rodzaju Rubus; holotyp identyfikowany z diagnozą taksonomiczną Linneusza identyfikowany jest z gatunkiem jeżyna fałdowana Rubus plicatus, reprezentującym podrodzaj Rubus i sekcję Rubus; gatunek zbiorowy Rubus fruticosus agg. obejmujący cały podrodzaj Rubus lub w jego obrębie sekcję Rubus;Ze względu na występowanie w obrębie podrodzaju Rubus bardzo licznych drobnych gatunków trudnych do identyfikacji nazwa zbiorowa Rubus fruticosus jest wygodną w użyciu alternatywą w przypadku problemów z jednoznaczną identyfikacją taksonów z tej grupy. W takim użyciu stosowana jest zwłaszcza w odniesieniu do jeżyn będących wynikiem zabiegów hodowlanych. Nazwa Rubus fruticosus stosowana jest też w odniesieniu do odmian hodowlanych będących chimerami bezkolcowymi określanymi jako jeżyna bezkolcowa. Poza wyżej opisaną pierwotną diagnozą taksonomiczną Linneusza, także kilku innych botaników nieprawidłowo użyło tej nazwy i ich diagnozy uznawane są za synonimy taksonomiczne: Rubus fruticosus G.N.Jones – synonim dla Rubus vestitus Weihe Rubus fruticosus L. ex Dierb. – synonim dla Rubus vulgaris Weihe & Nees Rubus fruticosus Makino & Nemoto – synonim dla Rubus hirtus var. genuinus Godr. Rubus fruticosus Lour. – synonim dla Rubus cochinchinensis Tratt.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-02-28 00:40:58]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62415820. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2004, s. 221. ISBN 83-01-14342-8.
 • Stace, C.: New flora of the British Isles. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 978-0521707725.
 • Taxon: Rubus plicatus Weihe & Nees. W: U.S. National Plant Germplasm System [on-line]. [dostęp 2017-02-25].
 • Jakub Macierzyński, Maria Buczek, Wojciech Zaweracz, Bogusław Król. Skład polifenolowy owoców jeżyny Rubus fruticosus. „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”. 5, 96, s. 183-194, 2014. DOI: 10.15193/ZNTJ/2014/96/183-194. 
 • Agnieszka Orzeł, Katarzyna Król, Joanna Jagła. Ocena nowo wyhodowanych odmian i klonów jeżyny (Rubus fruticosus L.) z programu hodowlanego sadowniczego Zakładu Doświadczalnego ISK w Brzeznej. „Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka”. 18, 2010. 
 • Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.): Słownik botaniczny. Wyd. wydanie II, zmienione i uzupełnione. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003, s. 17. ISBN 83-214-1305-6.
 • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
 • Rubus fruticosus. W: e-katalog roślin [on-line]. Związek Szkółkarzy Polskich. [dostęp 2017-02-26].
 • Rubus. W: Index Nominum Genericorum (ING) [on-line]. Smithsonian Institution. [dostęp 2017-02-25].
 • C. E. Jarvis. Seventy-Two Proposals for the Conservation of Types of Selected Linnaean Generic Names, the Report of Subcommittee 3C on the Lectotypification of Linnaean Generic Names. „Taxon”. 41, 3, s. 552-583, 1992. DOI: 10.2307/1222833. 
 • Rubus fruticosus. W: The Plant List. Version 1.1 [on-line]. [dostęp 2017-02-26].