Wyczyniec kolankowy Alopecurus geniculatus

Wyczyniec kolankowy (Alopecurus geniculatus L.) – gatunek rośliny należącej do rodziny wiechlinowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Europie, zachodniej Azji i północnej Afryce. Ponadto zawleczony do wschodniej Azji, Australii i Ameryki. W Polsce dość pospolity na niżu oraz na niższych stanowiskach w górach.

Łodyga pokładające i zakorzeniające się w kolankach źdźbło do 20 cm wysokości. Liście języczek liściowy tępy, długości 3-4 mm. Kwiaty zebrane w kłoski długości 3 mm, te z kolei zebrane w wałkowatą, tępo ściętą na końcach wiechę grubości 4-7 mm. Plewy zrosłe w nasadzie, z rozchylonymi szczytami, owłosione lub orzęsione na grzbiecie. Plewka dolna oścista; ość dłuższa od niej, wystająca ponad kłosek o około 2 mm. Pylniki jasnożółte, po przekwitnieniu brunatne.

Biologia i występowanie

Gatunek rośliny wieloletniej, ozimy, mogący się rozmnażać wegetatywnie z zimujących nadziemnych rozłogów. Przejawia dużą odporność na wydeptywanie. Wrażliwy na zacienienie. Preferuje stanowiska mokre i żyzne. W mulistych obniżeniach terenu, ze względu na długotrwałe podtopienie pozbawionych innej roślinności, może wraz z wyczyńcem czerwonożółtym i mietlicą rozłogową tworzyć luźne darnie. W traworoślach i turzycowiskach rozwijających się na siedliskach podmokłych grądów występuje regularnie ale w małej liczebności. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek uznawany za charakterystyczny dla muraw zalewowych ze związku Agropyro-Rumicion crispi oraz dla należącego do tego związku zespołu Ranunculo-Alopecuretum geniculati. Liczba chromosomów 2n=28. Kwitnie od maja do października.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 19:21:34]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72987224. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
   • październik
  • barwa kwiatów
   • płatki żółte
   • płatki brązowe
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • kłos
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga pełzająca
 • ogólne
  • roślina wodna
  • gatunek rodzimy
  • trawa
  • tworzy mieszańce
 • siedlisko
  • Grądy