Ostrzew spłaszczony Blysmus compressus

Ostrzew spłaszczony (Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link) – gatunek rośliny z rodziny ciborowatych.

Liście ostrogrzbieciste, rynienkowate, szorstkie na brzegu. Kwiaty zebrane w 5-12, 6-8-kwiatowych kłosów, ustawionych dwurzędowo w spłaszczony kłos złożony. Przysadki ustawione spiralnie, jasnobrunatne, 5-nerwowe. Okwiat złożony z 3-6 szczecinek. Łodyga łodygi w górnej części trójkanciaste, do 40 cm wysokości. Owoc jajowaty, kasztanowaty orzeszek długości 2 mm.

Biologia i występowanie


Występuje od Europy i północno-zachodniej Afryki na zachodzie po południową Azję na wschodzie. W Polsce rośnie na obszarze całego kraju.

Bylina, hemikryptofit. Rośnie na wilgotnych łąkach. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Gatunek charakterystyczny muraw zalewowych ze związku Agropyro-Rumicion crispi i zespołu Blysmo-Juncetum compressi. Gatunek wyróżniający zespołu Caricetum davallianae. Liczba chromosomów 2n = 44, 79.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 19:52:47]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53621683. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2013-12-07].
Przypisane cechy
ogólne bylina
korona kwiatu i typ kwiatostanu kłos
korona kwiatu i typ kwiatostanu kłos złożony
rodzaj owoców orzechy
wygląd łodygi łodyga trójkanciasta
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec