Turzyca rzadkokłosa Carex remota

Turzyca rzadkokłosa (Carex remota L.) – gatunek rośliny z rodziny ciborowatych. Występuje w wilgotnych lasach liściastych. Zasięg tego gatunku obejmuje obszar od północno-zachodniej Afryki poprzez niemal całą Europę i Azję zachodnią, po Himalaje. W Polsce gatunek jest rozpowszechniony, rzadszy lokalnie na północnym Mazowszu i na ziemi lubuskiej.

Pokrój roślina trwała, kępkowa, wysokości do 60 cm. Łodyga łodyga cienka, dłuższa od liści, wzniesiona lub przewisająca. Liście liście o szerokości 1,5–2 mm, jasnozielone, miękkie. Kwiaty zebrane w kłosy, przy czym kwiaty pręcikowe (męskie) znajdują się u ich podstawy, a kwiaty słupkowe (żeńskie) znajdują się na szczycie. W każdym kwiatostanie 6–10 kłosków, przy czym kilka dolnych kłosków jest bardzo od siebie oddalonych. U nasady kłosków, zwłaszcza dolnych, długie podsadki (najniższa dłuższa od całego kwiatostanu). Kwiaty wyrastają w kątach jajowatych, zaostrzonych przysadek. Kwiaty żeńskie ze słupkiem zakończonym dwoma znamionami. Owoce orzeszek otoczony pęcherzykiem. Pęcherzyk żółtozielony, z niewyraźnymi nerwami, o długości ok. 3 mm, na szczycie wolno zwężający się w dwuzębny dzióbek.

Biologia i występowanie

Bylina. Kwitnie w maju i czerwcu. Występuje w wilgotnych lasach liściastych, zwykle w łęgach nad potokami. Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla związku zespołów (All.) Alno-Ulmion i zespołu (Ass.) subatlantyckiego łęgu jesionowego Carici remotae-Fraxinetum.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 20:34:21]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72987015. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • kłos
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • orzechy
  • kolor owoców
   • żółte
   • zielone
 • ogólne
  • bylina
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga wzniesiona
 • siedlisko
  • Lasy liściaste
  • wilgotne lasy

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.