Turzyca delikatna Carex supina

Turzyca delikatna (Carex supina) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych. Obszar występowania obejmuje Europę, Azję i Amerykę Północną. W Polsce rzadko na wyżynach Małopolskiej i Lubelskiej, bardzo rzadko na zboczach doliny dolnej Odry i Wisły.

Liście liście jasnozielone, do 1,5 mm szerokości, krótsze od łodyg. Kwiaty w kątach rdzawych przysadek z zielonym grzbietem zebrane w kłosy. Kłos męski szczytowy jest wąski i prosto wzniesiony. Poniżej niego krótkie, skąpokwiatowe, kulistawe kłosy żeńskie. Kwiaty męskie z 3 pręcikami, kwiaty żeńskie ze słupkiem zakończonym trzema znamionami. Kwitnie od kwietnia do sierpnia. Pokrój roślina trwała, wysokości 5-20 (30) cm, gęstokępkowa, z cienkimi kłączami. Łodyga sztywno wzniesiona, w górze szorstka. Owoce orzeszek otoczony pęcherzykiem. Pęcherzyk pękaty, kulistojajowaty, żółtobrązowy, do 3 mm długości.

Biologia i występowanie


Występuje w murawach kserotermicznych wykształcających się na rędzinach i glebach brunatnych. gatunek charakterystyczny dla muraw ze związku Festuco-Stipion i zespołów Sisymbrio-Stipetum oraz Potentillo-Stipetum. Spotykany także na obrzeżach ciepłolubnych zarośli i lasów. W miejscach występowania zwykle rośnie nielicznie. Rozmnaża się przy pomocy nasion i kłącza. 2n = 38, 44.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 20:10:49]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51815324. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2009-06-14].
  • Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek: Rośliny chronione. Warszawa: MULTICO Oficyna Wydawnicza, 2006. ISBN 83-7073-444-8.
  • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
  • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
  • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
  • Lucjan Rutkowski: Carex supina W: Polska Czerwona Księga Roślin. Kraków: PAN, 2001. ISBN 83-85444-85-8.
  • Weak arctic sedge (ang.). PLANTS NRCS. [dostęp 5 grudnia 2008].
ogólne roślina chroniona
ogólne bylina
korona kwiatu i typ kwiatostanu kłos
kolor owoców żółte
rodzaj owoców kuliste
rodzaj owoców orzechy
wygląd łodygi łodyga szorstka
wygląd łodygi łodyga wzniesiona
pora kwitnienia kwiecień
pora kwitnienia maj
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień