Turzyca pęcherzykowata Carex vesicaria

Turzyca pęcherzykowata (Carex vesicaria L.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych (turzycowatych). Jest szeroko rozprzestrzeniony w strefie umiarkowanej półkuli północnej – rośnie w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce jest to gatunek rodzimy pospolity na niżu, rzadszy na obszarach górskich.

Pokrój roślina zielna, rozłogowa, wytwarzająca liczne pędy wegetatywne. Łodyga ostro trójkanciasta, o wysokości do (30)40-80(120) cm. Liście jasnozielone, płaskie, szerokości (3)4-8 mm, spodem i na brzegach bardzo ostre. Pochwy liściowe o czerwonym do brunatno-czarnym ubarwieniu, u dołu i na brzegach szorstkie, silnie sieciowato postrzępione. Kwiaty roślina jednopienna, kwiaty rozdzielnopłciowe, zebrane w kwiatostany - kłosy. Kłosy szczytowe męskie, od 2 do 3, rzadziej 1, równowąskie, długości 3-6 cm, umieszczone na krótkich szypułkach. Kwiaty męskie z trzema pręcikami. Ich przysadki szerokojajowate do eliptycznych, długości 5-8 mm, rdzawe, biało obrzeżone. Kłosy żeńskie poniżej męskich, od 2 do 3, w kątach bezpochwiastych podsadek, wałeczkowate, długości 2-4(7) cm, szerokości 1-1,5 cm, siedzące lub na krótkich szypułkach. Kwiaty żeński z jednym słupkiem o trzech znamionach. Przysadki kwiatów żeńskich lancetowate, długości 4-5 mm, kasztanowate, górą biało, błoniasto obrzeżone, ze środkową zieloną smugą na grzbiecie. Najniższa podsadka przewyższająca łodygę. Owoce jajowaty, trójkanciasty orzeszek długości 2, szerokości 1 mm. Nasiono ukryte jest w jajowato-eliptycznym, gęsto unerwionym, słomkowożółtym, lśniącym pęcherzyku, długości (6)7-8 mm, zwężającym się w stożkowaty dwuząbkowy dzióbek długości 1,5-2 mm, z włoskami będącymi pozostałością znamion słupka. Pęcherzyki ustawione są skośnie do osi kłoska.

Biologia i występowanie

Rozwój Bylina, wiatropylna, hydrofit, hemikryptofit. W Polsce kwitnie w maju i czerwcu. Siedlisko Zasiedla najczęściej siedliska zlądowacone, okresowo podtapiane, glebach mineralno-organicznych. Występuje głównie w szuwarach, na brzegach zbiorników wodnych, w rowach melioracyjnych i wyrobiskach na torfowiskach oraz w olsach. Fitocenozy W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla związku Magnocaricion oraz zespołu zespołu (Ass.) szuwaru turzycy pęcherzykowatej (Caricetum vesicariae) gdzie tworzy niewielkie, zwarte fitocenozy. Genetyka Somatyczna liczba chromosomów 2n = 70-88.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 20:35:55]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72986327. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
  • barwa kwiatów
   • płatki białe
  • liczba płatków
   • płatki trzy i mniej
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • kłos
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • łodyga trójkanciasta
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • orzechy
  • kolor owoców
   • żółte
  • powierzchnia owocu
   • owłosiona
   • kanciasta
 • ogólne
  • roślina wodna
  • bylina
  • gatunek rodzimy
 • siedlisko
  • Szuwary