Sit ostrokwiatowy Juncus acutiflorus

Sit ostrokwiatowy (Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.) – gatunek rośliny z rośliny sitowatych. Jako gatunek rodzimy występuje w Europie, północno-zachodniej Afryce i południowo-zachodniej Azji. W Polsce gatunek rzadko spotykany w zachodniej i północnej części kraju.

Pęd łodygi długości 0,3-1 m wyrastają z czołgającego się kłącza. Łodygi ulistnione na całej długości, kolankowate. Liście szydlaste, o blaszkach obłych, nieco spłaszczonych, zwykle sierpowato wygiętych i przegradzanych (przegrody dobrze widoczne w stanie suchym). Kwiatostan luźna, wierzchotkowata rozrzutka, licznogłówkowa. W drobnych główkach skupionych jest po kilka-kilkanaście kwiatów. Podsadka krótka. Kwiat okwiat brunatny, długości 3-3,5 mm. Listki okwiatu krótsze od torebki, ostre, nierówne – wewnętrzne dłuższe, ościste i odgięte. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Owoc torebka jajowata, błyszcząca, czerwonobrunatna, stopniowo się zwęża w długi dzióbek, dłuższa od listków okwiatu.

Biologia i występowanie

Gatunek występuje na torfowiskach niskich, na wilgotnych łąkach. Gatunek charakterystyczny łąk kaczeńcowych ze związku Calthion i zespołu Juncetum acutiflori.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 03:28:01]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62818813. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2009-11-01]  (ang.).
 • W. Szafer, S. Kulczyński, B. Pawłowski: Rośliny Polskie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Marian Nowiński: Chwasty łąk i pastwisk. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki brązowe
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • główka
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
  • kolor owoców
   • brązowe
   • czerwone
 • siedlisko
  • Torfowisk
  • torfowiska niskie
 • ogólne
  • gatunek rodzimy
  • dwa podgatunki