Sit członowaty Juncus articulatus

Sit członowaty (Juncus articulatus L.) – gatunek z rośliny sitowatych. Zasięg naturalny obejmuje całą Europę, północną Afrykę, zachodnią i środkową Azję po północną część subkontynentu indyjskiego, Amerykę Północną po południowe USA. Zawleczony i zdziczały rośnie w Australii, na Nowej Zelandii i w Peru. W Polsce pospolity, w miejscach wilgotnych od niżu po regiel górny.

Pokrój drobnokępkowa roślina, do 60 cm wysokości z gęstą wiązką korzeni. Pęd łodygi długości 10–60 cm wyrastają z czołgającego się kłącza. Łodygi ulistnione na całej długości, kolankowate. Liście szydlaste, o blaszkach obłych i przegradzanych (przegrody dobrze widoczne w stanie suchym). Kwiatostan luźna, wierzchotkowata rozrzutka, licznogłówkowa. W drobnych główkach skupionych jest po kilka-kilkanaście kwiatów. Podsadka krótka. Kwiat okwiat ciemnobrunatny, drobny, długości 2,5–3 mm. Listki okwiatu jednakowe, ostre, krótsze od torebki. Kwitnie od czerwca do września. Owoc torebka jajowata, błyszcząca, czerwonobrunatna, z krótkim, ostrym dzióbkiem na czubku.

Biologia i występowanie

Bylina. Rośnie na podmokłych łąkach i pastwiskach na glebach ciężkich i słabo przewietrzanych oraz na brzegach wód.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 22:58:20]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72986582. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
   • wrzesień
  • kwiatostan
   • wierzchotkowy
    • rozrzutka
  • znamiona słupka
   • trójdzielne
  • kolor pyłku
   • wiatropylność
  • pręciki
   • 6
  • okwiat
   • pojedynczy (niezróżnicowany na kielich i koronę)
  • barwa kwiatów
   • ciemnobrunatne
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
  • kolor owoców
   • ciemnoczerwonobrunatne
 • ogólne
  • bylina
  • gatunek rodzimy
  • gatunek silnie zmienny
  • tworzy mieszańce
  • status gatunku we florze Polski
   • takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  • roślina drobnokępkowa
 • siedlisko
  • Brzegi wód
  • Pastwiska
  • Pobocza dróg, ścieżki
  • Regiel górny
  • tereny podmokłe
  • podmokłe łąki
  • mokradła
  • gatunek charakterystyczny dla
   • Cl Scheuchzerio-Caricetea nigrae - torfowiska przejściowe i trzęsawiska ... (7140)
 • cechy korzeni
  • system korzeniowy
   • Wiązkowy
 • cechy liści
  • kolor liścia
   • żywozielone
  • liście przykwiatowe
   • podsadki
  • szczególne formy liści
   • liść obejmujący
  • kształt blaszki
   • szydlaste
   • obłe
   • przegradzane
   • bocznie spłaszczone
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • hemikryptofit
  • autotrof
 • cechy łodygi
  • wygląd łodygi
   • pełzające kłącza
   • gęsto ulistniona
   • podnosząca się
   • kolankowata
  • szacowana wysokość łodygi
   • do 60 cm

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.