Paprotnik ostry Polystichum lonchitis

Paprotnik ostry (Polystichum lonchitis) – gatunek byliny z rodziny nerecznicowatych. Występuje w strefie umiarkowanej i subarktycznej półkuli północnej. W Polsce jest gatunkiem rzadkim; rośnie w Sudetach, Karpatach i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Pokrój mocno ukorzenione w części starszej kłącze, pokryte jest nasadami ogonków. Liście sztywne, długie od 50 do 60 cm, ciemnozielone. Blaszka liściowa pojedynczo pierzasta, zimująca. Ogonek krótki, od 2 do 7 cm, gęsto pokryty łuskami.

Biologia i występowanie

Roślina wieloletnia zimująca. Preferuje stanowiska cieniste, wilgotne, o obojętnym odczynie podłoża. Gatunek charakterystyczny nawapiennej świerczyny górnoreglowej Polysticho-Piceetum. Liczba chromosomów 2n = 82.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 04:39:04]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62816852. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • The Pteridophyte Phylogeny Group. A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. „Journal of Systematics and Evolution”. 54 (6), s. 563–603, 2016. DOI: 10.1111/jse.12229. 
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • paproć
 • siedlisko
  • Sudety

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.