Paprotnik ostry Polystichum lonchitis

Paprotnik ostry (Polystichum lonchitis) – gatunek byliny z rodziny nerecznicowatych. Występuje w strefie umiarkowanej i subarktycznej półkuli północnej. W Polsce jest gatunkiem rzadkim; rośnie w Sudetach, Karpatach i na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Pokrój mocno ukorzenione w części starszej kłącze, pokryte jest nasadami ogonków. Liście sztywne, długie od 50 do 60 cm, ciemnozielone. Blaszka liściowa pojedynczo pierzasta, zimująca. Ogonek krótki, od 2 do 7 cm, gęsto pokryty łuskami.

Biologia i występowanie

Roślina wieloletnia zimująca. Preferuje stanowiska cieniste, wilgotne, o obojętnym odczynie podłoża. Gatunek charakterystyczny nawapiennej świerczyny górnoreglowej Polysticho-Piceetum. Liczba chromosomów 2n = 82.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 22:17:05]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=53495329. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Smith, A. R., K. M. Pryer, E. Schuettpelz, P. Korall, H. Schneider & P. G. Wolf: A classification for extant ferns (ang.). Taxon 55(3): 705–731, 2006. [dostęp 2009-11-13].
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • bylina
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • paproć
 • siedlisko
  • Sudety