Pływacz średni Utricularia intermedia

Pływacz średni, p. pośredni (Utricularia intermedia Hayne) – gatunek rośliny, należący do rodziny pływaczowatych (Lentibulariaceae). Roślina o cyrkumborealnym zasięgu, występująca w Ameryce Północnej, Azji oraz Europie. W Polsce gatunek rodzimy, występuje rzadko na niżu, głównie na północy kraju.

Łodyga długości (10) 15-20 cm, zróżnicowana na część pływającą – zieloną oraz ziemną (zakorzeniającą się) – bezbarwną o długości 3-20 cm. Liście liście łodygi pływającej długości 4-20 mm, szerokości 7-32 mm, nerkowate, kilkakrotnie widlasto podzielone na 7-16 szczeciniastych łatek, bez pęcherzyków. Liście części bezbarwnej z łatkami bocznymi przekształconymi w 1-5 pęcherzyków długich do 5 mm. Kwiaty obupłciowe, o symetrii grzbiecistej, umieszczone na szypułkach długich na 1-1,5 mm, w kątach jajowato-trójkątnych przysadek o falistym brzegu. Pręciki dwa, słupek jeden. Działki kielicha i korony dwuwargowe. Kielich o łatkach jajowatych. Korona długości 10-15 mm, cytrynowożółta, o górnej wardze niepodzielnej, purpurowo prążkowanej z przylegającą, tępą ostrogą, dolnej wardze okrągławej, płaskiej bądź o brzegach podwiniętych, średnicy 10-15 mm. Kwiaty zebrane w grona. Owoc kulista torebka o średnicy 3-4 mm.

Biologia i występowanie

Rozwój Bylina, hydrofit. Kwitnie w Polsce od czerwca do sierpnia. Przy niekorzystnych warunkach wytwarzająca dość duże, jajowate turiony. Siedlisko Występuje głównie w wodach torfowisk przejściowych, w dolinkach torfowisk wysokich i zagłębieniach torfowisk niskich. Fitosocjologia W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Utricularietea oraz zespołu (Ass.) Scorpidio Utricularietum minoris. Genetyka 2n = 44.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-07 04:26:59]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62551266. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Utricularia intermedia, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.
 • Stanisław Kłosowski, Grzegorz Kłosowski: Rośliny wodne i bagienne. Warszawa: Multico Oficyna Wydawnicza, 2007. ISBN 978-83-7073-248-6.
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-03-24]  (ang.).
 • cechy kwiatów
  • barwa kwiatów
   • płatki żółte
   • płatki purpurowe
  • symetria kwiatu
   • grzbiecista
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • grono
 • cechy liści
  • kształt blaszki
   • liście nerkowate
 • cechy owoców
  • rodzaj owoców
   • suche
    • torebki
 • ogólne
  • roślina wodna
  • roślina chroniona
  • bylina
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • gatunek rodzimy
 • siedlisko
  • Torfowisk