Pływacz krótkoostrogowy Utricularia ochroleuca

Pływacz krótkoostrogowy, p. żółtobiały (Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.) – gatunek rośliny, należący do rodziny pływaczowatych (Lentibulariaceae). W Polsce jest rzadki; rośnie w rozproszeniu na nizinach.

Łodyga do 70 cm długości. Liście pocięte na drobne łatki. Liście pędów zielonych do 18 mm długości i 25 mm szerokości z zaostrzonymi, orzęsionymi łatkami, ustawionymi w jednej płaszczyźnie. Liście pędów bezbarwnych z 1-3 pęcherzykami. Kwiaty grzbieciste, cytrynowożółte. Dolna warga korony szerokości 10-13 mm. Ostroga odstająca od dolnej wargi, dwa razy od niej krótsza.

Biologia i występowanie

Bylina, hydrofit. Rośnie głównie w rowach potorfowych. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Gatunek charakterystyczny klasy Utricularietea intermedio-minoris i zespołu Sphagno-Utricularietum ochroleucae.

Gatunek objęty ścisłą ochroną. Umieszczony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymierających (kategoria zagrożenia: E). W wydaniu z 2016 roku otrzymał kategorię EN (zagrożony).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-07 04:27:08]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62551268. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Utricularia ochroleuca, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online]  (ang.).
 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-03-24]  (ang.).
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki żółte
  • symetria kwiatu
   • grzbiecista
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
 • ogólne
  • roślina wodna
  • roślina chroniona
  • bylina