Pływacz krótkoostrogowy Utricularia ochroleuca

Pływacz krótkoostrogowy, p. żółtobiały (Utricularia ochroleuca R. W. Hartm.) – gatunek rośliny, należący do rodziny pływaczowatych (Lentibulariaceae). W Polsce jest rzadki; rośnie w rozproszeniu na nizinach.

Łodyga do 70 cm długości. Liście pocięte na drobne łatki. Liście pędów zielonych do 18 mm długości i 25 mm szerokości z zaostrzonymi, orzęsionymi łatkami, ustawionymi w jednej płaszczyźnie. Liście pędów bezbarwnych z 1-3 pęcherzykami. Kwiaty grzbieciste, cytrynowożółte. Dolna warga korony szerokości 10-13 mm. Ostroga odstająca od dolnej wargi, dwa razy od niej krótsza.

Biologia i występowanie

Bylina, hydrofit. Rośnie głównie w rowach potorfowych. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Gatunek charakterystyczny klasy Utricularietea intermedio-minoris i zespołu Sphagno-Utricularietum ochroleucae.

Gatunek objęty ścisłą ochroną. Umieszczony na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymierających (kategoria zagrożenia: E). W wydaniu z 2016 roku otrzymał kategorię EN (zagrożony).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-09 02:42:47]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72247899. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • barwa kwiatów
   • płatki żółte
  • symetria kwiatu
   • grzbiecista
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
 • ogólne
  • roślina wodna
  • roślina chroniona
  • bylina