Gałuszka kulecznica Pilularia globulifera

Gałuszka kulecznica (Pilularia globulifera L.) – gatunek paproci wodnej należący do rodziny marsyliowatych. Roślina spotykana na stanowiskach w środkowej i południowej Europie. W Polsce występuje rzadko na Śląsku i Pomorzu.

Z cienkiego płożącego się kłącza wyrastają listki w kształcie szczypiorku, młode liście skręcone ślimakowato. Sporokarpia wyrastają z nasady liści na krótkich szypułkach i są kuliste, 4-komorowe.

Biologia i występowanie

Roślina porasta brzegi i dno zbiorników wodnych. Tworzy swój własny zespół Pilularietum globuliferae, dla którego jest gatunkiem charakterystycznym

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-14 02:46:04]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62558976. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • M.M. Christenhusz M.M. i inni, Pilularia globulifera, [w:] The IUCN Red List of Threatened Species [online] [dostęp 2014-03-06]  (ang.).
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z.: Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III. uaktualnione i rozszerzone. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, 2014. ISBN 978-83-61191-72-8.
 • The Pteridophyte Phylogeny Group. A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. „Journal of Systematics and Evolution”. 54 (6), s. 563–603, 2016. DOI: 10.1111/jse.12229. 
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • ogólne
  • roślina chroniona
  • ścisła ochrona gatunkowa
  • Polska Czerwona Księga Roślin
  • czerwona lista roślin i grzybów Polski
  • CR – krytycznie zagrożony
  • paproć