Izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens

Izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens DC.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Znany też jako trójząb przyziemny. Występuje na terenie całej Europy, a Afryce Północnej (Algieria, Maroko, Tunazja, Azory, Madera), w Turcji i Gruzji.

Liście pochwa liściowa na stronie grzbietowej zaokrąglona i luźno owłosiona. Brak języczka. Blaszki liściowe szerokości 2-4 mm, długości 2-20 cm, płaskie lub lekko zwinięte. Ku górze lekko szorstkie. Kwiaty wiechy wąskie, wzniesione. Długości do 6 cm, z szorstkimi, wzniesionymi lub nieco rozpostartymi gałązkami, 1-3 kłosowe. Pokrój trawa trwała gęstokępkowa. Łodyga źdźbła wzniesione, pokładające się lub rozesłane, wysokości do 60 cm, cienkie, 1-3 kolankowe, gładkie i nieowłosione. Dosyć sztywne.

Biologia i występowanie


Preferuje głównie ubogie murawy krzemianowe. Można ją spotkać na obrzeżach lasów. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2018-12-04 20:38:57]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=51690669. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

  • Jakub Mowszowicz: Pospolite rośliny naczyniowe Polski. Wyd. czwarte. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 559. ISBN 83-01-00129-1.
  • Zbigniew Mirek, Halina Piękoś-Mirkowa, Adam Zając, Maria Zając: Flowering plants and pteridophytes of Poland : a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Instytut Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, 2002. ISBN 83-85444-83-1.
  • Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2011-05-01].
  • Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website (ang.). 2001–. [dostęp 2010-12-30].
ogólne gatunek rodzimy
ogólne trawa
ogólne roślina gęstokępkowa
forma życiowa wg Raunkiæra hemikryptofit
korona kwiatu i typ kwiatostanu kwiatostan
korona kwiatu i typ kwiatostanu wiecha
korona kwiatu i typ kwiatostanu kłoski zebrane w wiechę
nasada pochwa liściowa zaokrąglona
szczyt zaostrzony
wygląd łodygi łodyga gładka
wygląd łodygi łodyga wzniesiona
wygląd łodygi źdźbło
wygląd łodygi podnosząca się
wygląd łodygi cienka
wygląd łodygi dość sztywna
szacowana wysokość łodygi od kostki do kolana (15< x <60 cm)
pora kwitnienia czerwiec
pora kwitnienia lipiec
pora kwitnienia sierpień
siedlisko Wrzosowiska
siedlisko murawy
siedlisko wzdłuż dróg leśnych
siedlisko świeże bory sosnowe
gatunek charakterystyczny dla (klasa) Cl. Nardo-Callunetea Prsg 1949 murawy bliźniczkowe i wrzosowiska
gatunek charakterystyczny dla zespół Sieglingio-Agrostietum zespół izgrzycy przyziemnej i mietlicy pospolitej