Izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens

Izgrzyca przyziemna (Danthonia decumbens DC.) – gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych. Znany też jako trójząb przyziemny. Występuje na terenie całej Europy, a Afryce Północnej (Algieria, Maroko, Tunazja, Azory, Madera), w Turcji i Gruzji.

Pokrój trawa trwała gęstokępkowa. Łodyga źdźbła wzniesione, pokładające się lub rozesłane, wysokości do 60 cm, cienkie, 1-3 kolankowe, gładkie i nieowłosione. Dosyć sztywne. Liście pochwa liściowa na stronie grzbietowej zaokrąglona i luźno owłosiona. Brak języczka. Blaszki liściowe szerokości 2-4 mm, długości 2-20 cm, płaskie lub lekko zwinięte. Ku górze lekko szorstkie. Kwiaty wiechy wąskie, wzniesione. Długości do 6 cm, z szorstkimi, wzniesionymi lub nieco rozpostartymi gałązkami, 1-3 kłosowe.

Biologia i występowanie

Preferuje głównie ubogie murawy krzemianowe. Można ją spotkać na obrzeżach lasów. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 21:25:16]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72986097. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • kwiatostan
   • groniasty
    • złożony
     • wiecha
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kostki do kolana (15< x <60 cm)
  • wygląd łodygi
   • łodyga gładka
   • łodyga wzniesiona
   • źdźbło
   • podnosząca się
   • cienka
   • dość sztywna
 • cechy liści
  • szczyt
   • zaostrzony
  • nasada
   • pochwa liściowa zaokrąglona
 • siedlisko
  • Wrzosowiska
  • murawy
  • gatunek charakterystyczny dla
   • (klasa) Cl. Nardo-Callunetea Prsg 1949 murawy bliźniczkowe i wrzosowiska
   • zespół Sieglingio-Agrostietum zespół izgrzycy przyziemnej i mietlicy pospolitej
  • wzdłuż dróg leśnych
  • świeże bory sosnowe
 • forma życiowa wg Raunkiæra
  • hemikryptofit
 • ogólne
  • gatunek rodzimy
  • trawa
  • roślina gęstokępkowa

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.