Strzęplica piramidalna Koeleria pyramidata

Strzęplica piramidalna (Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.) – gatunek roślin z rodziny wiechlinowatych.

Pokrój żywozielona trawa gęstokępkowa. Łodyga źdźbło do 1m wysokości, u nasady okryte pochwami. Liście pochwa liściowa liści dolnych owłosiona. Blaszka płaska, orzęsiona na brzegu, do 2 mm szerokości. Kwiaty zebrane w 3-kwiatowe kłoski długości 5,5-7 mm, te z kolei zebrane w wiechę do 20 cm długości. Plewy i plewki ostre. Owoc ziarniak.

Biologia i występowanie

Występuje w Europie i Azji. W Polsce jest gatunkiem rzadkim; rośnie głównie w północnej części kraju oraz w Sudetach. Bylina, hemikryptofit. Rośnie w miejscach piaszczystych. Kwitnie od maja do sierpnia. Gatunek charakterystyczny muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea.

Roślina umieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków rzadkich (kategoria zagrożenia R). W wydaniu z 2016 roku otrzymała kategorię VU (narażony).

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2021-03-28 03:30:20]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=62819090. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.

 • Peter F.P.F. Stevens Peter F.P.F., Angiosperm Phylogeny Website, Missouri Botanical Garden, 2001– [dostęp 2010-12-30]  (ang.).
 • Red list of plants and fungi in Poland. Czerwona lista roślin i grzybów Polski. Zbigniew Mirek, Kazimierz Zarzycki, Władysław Wojewoda, Zbigniew Szeląg (red.). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2006. ISBN 83-89648-38-5.
 • Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K.: Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków: Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, 2016. ISBN 978-83-61191-88-9.
 • cechy kwiatów
  • pora kwitnienia
   • maj
   • czerwiec
   • lipiec
   • sierpień
  • kwiatostan
   • groniasty
    • prosty
     • kłos
 • cechy łodygi
  • szacowana wysokość łodygi
   • od kolana do pasa (60 < x < 100 cm)
 • ogólne
  • bylina
  • trawa
 • siedlisko
  • Sudety

 
 
Mapa występowania
Źródło: The Global Biodiversity Information Facility i Użytkownicy atlasu.