Bekmania robaczkowata Beckmannia eruciformis

Bekmania robaczkowata (Beckmannia eruciformis) – gatunek wieloletniej rośliny z rodziny traw. Występuje na terenach wschodniej Europy, w zachodniej części Syberii, na terenach Kaukazu. Polska stanowi północno-zachodni koniec jej występowania.

Pokrój roślina rosnąca w postaci rozłogowej, wysokości 1-1,5 m, o silnych, zgrubiałych międzywęźlach. Kwiaty kwiatostan w postaci wiechy, w górnej części trójbocznie spłaszczony, zakończony 20 kłoskami usadowione w dwóch rzędach.

Biologia i występowanie

Bylina, hemikryptofit. Rośnie na łąkach podmokłych, często spotykana na stanowiskach mokrych, dobrze znosi okresowe zalewanie wodą. Gatunek charakterystyczny muraw zalewowych ze związku Agropyro-Rumicion crispi.

Jako roślina pastewna jest wysoko ceniona. Posiada dużą zawartość kumaryny, która nadaje sianu charakterystyczny zapach.

Źródło informacji: Wikipedia : wolna encyklopedia [dostęp: 2024-03-08 19:56:31]. Dostępny w internecie: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=72326146. Główni autorzy artykułu w Wikipedii: zobacz listę.