Paweł Bida poszukuje nazwy rośliny

Roślina spotkana na ekstensywnie użytkowanej łące.